Urlop wychowawczy żołnierza

Pytanie:

Jestem żołnierzem zawodowym od 12 lat czy mam prawo do uzyskania urlopu wychowawczego i jakie warunki muszę spełnić.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop wychowawczy żołnierza

Zgodnie z Art. 186. § 1 Kodeksu Pracy na wniosek pracownicy pracodawca jest obowiązany udzielić jej urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Zgodnie zaś z § 119 Rozporządzenia w sprawie służby wojskowej żołnieży zawodowych (Dz.U.1997.7.38 ze zm.) żołnierzowi zawodowemu-kobiecie, niezależnie od innych urlopów, przysługuje: 1) urlop macierzyński; 2) na jej wniosek urlop wychowawczy - w wymiarze i na zasadach określonych w przepisach prawa pracy. Ma Pani tym samym prawo do takiego urlopu. Konieczne w tym zakresie jest wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: