Ustalenie winy w rozkładzie w sprawie o rozwód

Pytanie:

Jakich dowodów w sprawie rozwodowej wymaga sąd, aby określić winę jednej ze stron, jeżeli ma ona nowego partnera? Czy tego partnera można powołać na świadka dla udowodnienia winy jednej ze stron? Świadek musi przecież mówić prawdę przed sądem!

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustalenie winy w rozkładzie w sprawie o rozwód

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o rozwód postępowanie dowodowe ma m.in. na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia małżonków. Orzekając rozwód sąd zasadniczo orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. 

W polskim prawie obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów przez sędziego. Oznacza to, że sędzia na podstawie wszystkich dowodów przedstawionych przez strony oraz ewentualnie tych, które sam dopuścił z urzędu rozstrzyga, której stronie przyznać rację. Dodatkowo na sądzie ciąży obowiązek wykrycia tzw. prawdy materialnej, czyli ustalenia, potocznie mówiąc, jak było naprawdę. Dlatego nie istnieje jakiś wykaz ustawowo określonych dowodów, które strona w czasie postępowania musi przytoczyć, aby uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Wszystkie fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, co do zasady mogą być przedmiotem dowodu. Strona broniąc swoich racji może posłużyć się różnymi środkami dowodowymi np.: zeznaniami świadków, dowodami rzeczowymi, opinią biegłych itp. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie przez stroną przytoczone dowody, powinny być rzetelne i prawdziwe, a także zgodne z prawem (np. zeznania świadków złożone pod przymusem nie są właśnie dowodem zgodnym z prawem). W przeciwnym razie strona ryzykuje, że sąd nie da wiary powołanym przez nią dowodom, co w efekcie doprowadzi ją do przegrania całego procesu. 

Zgodnie z treścią art. 261 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem: małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. 

Z przytoczonego przepisu wynika, że konkubent (konkubina) nie podpada pod zakres osób, którym przyznano prawo do odmowy zeznań. Tak więc, można taką osobę powołać w charakterze świadka. Jednakże na podstawie art. 261 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby m.in. narazić jego na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową.

To czy świadek ma wyżej wspomniane prawo ocenia sąd, który za nieuzasadnioną odmowę zeznań, po wysłuchaniu obecnych stron co do zasadności odmowy, m.in skazuje świadka na grzywnę.

Świadek zaś obowiązany jest do mówienia prawdy pod groźbą odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Możliwość dokonania podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej Podział majątku w trakcie rozwodu może nastąpić jedynie wyjątkowo. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, (...)

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Częstym problemem dla osób decydujących się na wystąpienie z powództwem o rozwód jest niepewność co do zachowania drugiego małżonka, zwłaszcza w sytuacji gdy sam rozwód jest sporny, a druga strona wręcz grozi, że „nie da rozwodu” lub nie będzie uczestniczyła (...)

Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

  Wbrew pozorom ustalenie liczby zatrudnionych pracowników to czynność wcale nie banalna. Poprawne ustalenie liczby pracowników może mieć znaczenie choćby w przypadku zwolnień grupowych. Jak ustalić poprawnie liczbę pracowników w przypadku zwolnień grupowych? Zwolnienia (...)

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

Zasadniczo i najczęściej podział majątku dorobkowego dokonuje się po uzyskaniu przez małżonków rozwodu, gdzie zainteresowani mogą podzielić swoje dobra, czy to w drodze umowy, czy też w drodze odrębnego postępowania sądowego. Jednakże możliwym, i jak najbardziej dopuszczalnym przez (...)

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, który może zostać zastosowany w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, którego celem jest zapewnienie, aby treść orzeczenia zapadłego w konkretnej sprawie mogła zostać w przyszłości wykonana bez (...)

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na różne sposoby:   na mocy porozumienia stron (pracownika i pracodawcy), przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (oznacza to, że umowa o pracę rozwiązuje się nie w chwili złożeni umowa o pracę, zatrudnienie, (...)

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków

Zasada równych udziałów Co do zasady, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie posiadają równe udziały w majątku wspólnym, zgromadzonym podczas trwania małżeństwa, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczyn ustalenie (...)

Należysz do dużej czy małej wspólnoty mieszkaniowej?

Należysz do dużej czy małej wspólnoty mieszkaniowej?

Sprawdź jak sprawować w nich zarząd nieruchomością wspólną – wnioski z wyroku SN z dnia 8 września 2016 r. sygn. akt II CSK 817/15  W sprawie, która analizował Sąd Najwyższy chodziło o ustalenie, kiedy dochodzi do zmiany z „małej” wspólnoty mieszkaniowej (...)

Podział majątku wspólnego w sprawie rozwodowej

Podział majątku wspólnego w sprawie rozwodowej

W wielu przypadkach sprawa rozwodowa nie dotyczy tylko i wyłącznie samej instytucji małżeństwa. Mogą lub są rozpatrywane na niej także kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, czy też np. alimentów. Rozpatrywana może być także kwestia podziału maj Podział majątku (...)

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają jej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (artykuł (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

  Prawo przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów o pracę: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zdrada uczuć a wina rozkładu pożycia małżeńskiego

Zdrada uczuć a wina rozkładu pożycia małżeńskiego

Czy fakt zakochania się żony w innym mężczyźnie mogę skutecznie użyć na sprawie rozwodowej jako przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego? Czy jest coś takiego w kategoriach prawnych (a nie (...)

Środki dowodowe w postępowaniu o rozwód

Środki dowodowe w postępowaniu o rozwód

Aż dwukrotnie podczas naszego małżeństwa mąż przyznał się do zdrady i w szczegółach opowiedział o swoich intymnych przeżyciach. Na przykład takich, że jego kochanka była w ciąży, ale kiedy (...)

Żądanie rozwodu przez winnego małżonka

Żądanie rozwodu przez winnego małżonka

W 2002 roku wystąpiłem o rozwód bez orzekania o winie, sad uznał, że nastąpił zupełny rozkład pożycia, że zachodzą pozytywne przesłanki do orzeczenia rozwodu, ale z powodu, że rozkład pożycia (...)

Przesłanka orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie

Przesłanka orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie

Co jest decydującą przesłanką rozwodu z orzeczeniem winy jednej ze stron? Co decyduje o winie? Czy zdrada ze strony jednej ze stron może być przesłanką orzeczenia winy tej osoby? Jakie inne przesłanki (...)

Orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym

Orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym

Jeśli mąż pierwszy złoży pozew o rozwód z orzeczeniem winy wyłącznie ze strony żony to jak żona może apelować o orzeczenie winy męża? W jaki sposób żona może się wtedy bronić mając (...)

FORUM PRAWNE

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

Ograniczenie praw rodzicielskich

Ograniczenie praw rodzicielskich W zeszłym miesiącu zakończyła sę sprawa rozwodowa. Sąd orzekł rozwód wyłącznie z mojej winy i ograniczył prawa rodzicielskie. Była żona oraz jej świadkowie (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Alimenty dla byłego współmałżonka

Alimenty dla byłego współmałżonka Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty na swoją (...)

Dobry adwokat - Warszawa- Polecam Panią Magdalenę Antoszewską

Dobry adwokat - Warszawa- Polecam Panią Magdalenę Antoszewską Zależało mi na dobrym adwokacie, który jest non-stop dyspozycyjny elektronicznie ponieważ mieszkam poza granicami Polski. Bardzo trudno (...)

Porady prawne