Uszkodzenie mebli przez zalanie mieszkania

Pytanie:

Wynajmuję mieszkanie od TBS, nad moim mieszkaniem znajduje się kotłownia. Zostałem 3 razy zalany wodą. Podczas ostatniego zalania zniszczyły mi się meble w kuchni. Napisałem dwa pisma do zarządu TBS z informacją o zalaniu i zniszczeniu mebli oraz wyceną kosztów naprawy (wymiany ponieważ meble były nowe). Zarząd TBS ani razu nie ustosunkował się do mojego pisma i nie zamierzać pokryć kosztów zniszczonych mebli. W jaki sposób mogę wyegzekwować pieniądze od TBS jako najemca? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uszkodzenie mebli przez zalanie mieszkania

Podstawą żądania jest art. 415 kodeksu cywilnego. Nie stanowi podstawy żądania art. 433 kc, który stanowi, że za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje. Nie doszło bowiem do wylania czegoś z mieszkania, lecz zalania mieszkania. Nie stanowi również takiej podstawy art. 677 kc, który z kolei stanowi, że roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy. Przepis ten dotyczy jedynie roszczeń o zwrot nakładów i nadpłaconego czynszu.

Porady prawne

Zatem jak już podkreśliliśmy na początku podstawą odpowiedzialności jest art. 415 kodeksu cywilnego stanowiący, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Powstanie szkody (zniszczone meble) jest niewątpliwe. Pytanie czy wynajmujący ponosi winę za pęknięcie rury. Winę musi udowodnić żądający odszkodowania. Zatem wynajmujący odpowiada za szkodę, jeśli ponosi winę w należytym utrzymaniu instalacji wodnej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne