Utrudnienia widywania dziecka

Pytanie:

Od stycznia do teraz odbyły się dwie sprawy o separację. Brat nie ma żadnych ograniczeń w prawach do dziecka, mimo to jego żona utrudnia mu widywanie z córką (2,5 roku). Czy można coś w tej sprawie zrobić, ponieważ nastepna sprawa odbędzie sei dopiero 22 sierpnia, a rozwój takiego małego dziecka przebiega bardzo szybko i brat też chce mieć udział w jej życiu. To niewidywanie odbija sie na jego zdrowiu i bardzo przeżywa ten fakt, bo swoją córkę po prostu kocha.

Masz inne pytanie do prawnika?

11.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Utrudnienia widywania dziecka

Z powyższego stanu faktycznego wynika, że Pani brat nie został pozbawiony ani ograniczony w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, a więc zgodnie z art. 93 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysługuje mu pełna władza rodzicielska. W związku z tym jest on uprawniony i zobowiązany do jej wykonywania, czyli do sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Realizacja tych zadań wymaga kontaktu i przebywania z dzieckiem, a więc utrudnianie widywania dziecka w tym przypadku jest niezgodne z prawem. Pani brat może w tym przypadku zarzucić żonie, że przez utrudnianie widywania się z dzieckiem, uniemożliwia mu wykonywanie pieczy nad dzieckiem. Jeżeli nie odniesie to żadnego skutku, Pani brat będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o umożliwienie mu widywania się z dzieckiem. Na mocy orzeczenia sądu do widzeń z dziećmi będzie mógł wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. We wniosku należy podnieść okoliczności dotyczące osoby utrudniającej widzenia z dziećmi wraz ze wskazaniem tychże utrudnień. Ponadto należy dołączyć odpis wyroku, z którego wynikają uprawnienia do spotkań z dziećmi. Sąd wyznaczy posiedzenie podczas którego sprawdzi okoliczności dotyczące utrudnień w wykonywaniu orzeczenia dotyczącego sposobu kontaktu z dzieckiem. Sąd będzie miał możliwość przymuszenia osoby, u której przebywa dziecko i która utrudnia kontakty z dzieckiem, do wykonywania orzeczenia sądu w tym zakresie poprzez nałożenie na nią grzywny. Gdyby osoba uprawniona do widzeń z dzieckiem nie była zadowolona ze sposobu uregulowania tychże kontaktów, wówczas może wystąpić do sądu o zmianę sposobu ich wykonywania wskazując w jaki sposób i jak często chce korzystać z tych uprawnień. Wymaga to wytoczenia odrębnej sprawy. W obu przypadkach właściwymi są wydziały rodzinne i nieletnich sądów rejonowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne