Utrzymanie dróg gminnych

Pytanie:

Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Utrzymanie dróg gminnych

Utrzymanie drogi, w tym przede wszystkim wykonanie robót konserwacyjnych porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej należą do zarządcy drogi. Zarządca drogi zobowiązany jest również do ochrony drogi, a zatem podjęcia działań mających na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu /art. 4 pkt 20 i 21 ustawy o drogach publicznych/. Zarządcą drogi gminnej jest właściwy wójt. Oznacza to, że to wójt powinien sfinansować koszty urządzenia drogi prowadzącej do Państwa nieruchomości.

Porady prawne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, zadania w zakresie finansowania, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin.

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być również realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego /art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego/.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne