Uzupełnienie wyroku o postanowienie o kosztach

Pytanie:

Otrzymałam nakaz zapłaty, zasądzający moje roszczenie zgodnie z żądaniem pozwu. Sąd nie wpisał na nakazie kosztów sądowych, określił natomiast koszty zastępstwa adwokackiego. Przez nieuwagę nie złożyłam wniosku o uzupełnienie orzeczenia (14-dniowy termin, o którym mowa w art. 351 kpc upłynął bezskutecznie). Następnie wniosłam o nadanie klauzuli wykonalności. Otrzymałam tytuł wykonawczy. Czy w tym momencie mogę wnieść o sprostowanie orzeczenia w trybie art. 350 kpc?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uzupełnienie wyroku o postanowienie o kosztach

Wniosek o uzupełnienie roszczenia można kierować do sądu do dwóch tygodni od ogłoszenia lub doręczenia wyroku. Uzupełnienie następuje w formie wyroku, a w przypadku kosztów lub natychmiastowej wykonalności w formie postępowania. W razie przekroczenia tego terminu jedyną możliwością jest złożenie pozwu dotyczącego pominiętej części roszczenia. Art. 350 kpc dotyczy natomiast oczywistych pomyłek, takich jak błędy drukarskie, rachunkowe itp.; nie ma więc tu zastosowania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne