Użytkownik budynku

Pytanie:

Jak poprawnie interpretować pojęcie "użytkownik budynku wielorodzinnego" w świetle przepisów ustawy "antyalkoholowej" art. 18[1] ust.6 pkt.3 cyt."Do wniosku [...] dołączyć [...] pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym." Kim jest właściciel, zarządca czy administrator wiadomo. Z reguły wynika to bezpośrednio z treści umowy najmu lokalu użytkowego. Kim jednak jest ów użytkownik? Czy jest nim każdy lokator, najemca używający części wspólnych tego budynku (np. klatka schodowa, strych, piwnica) czy też chodzi o coś zupełnie innego.

Masz inne pytanie do prawnika?

9.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Użytkownik budynku

Pojęcie "użytkownik budynku" na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie rozumiane szeroko, co wynika z celu dla jakiego został stworzony przepis art. 18. Dołączenie pisemnej zgody osób zamieszkałych w budynku, jego zarządcy i administratora będzie dawało organowi wydającemu zezwolenie obraz sytuacji panującej w danym miejscu. Na tej podstawie organ stwierdzi, czy otwieranie punktu ze sprzedażą alkoholu nie będzie sprzeczne z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Użytkownikiem według kodeksu cywilnego jest osoba, dla której ustanowiono na danej rzeczy ograniczone prawo rzeczowe - użytkowanie - to znaczy prawo do korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków. Jak już wspomniano na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi pojęcie użytkownika należy jednak rozumieć szeroko kierując się wykładnią celowościową. Użytkownikiem będzie zatem również każdy lokator budynku wielomieszkaniowego - np. najemca lokalu, dzierżawca, osoba, której użyczono danego lokalu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: