VAT przy zakupie samochodu osobowego

Pytanie:

Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji VAT-7 za ten okres w poz. 45 będzie więc widoczny VAT naliczony od środków trwałych: 4620 zł. Jaka kwota powinna być wpisana w poz. 44: 35 000 zł (wartość netto z faktury zakupu), czy 38 080 zł (wartość z ewidencji środków trwałych: 35 000 zł + 3 080 zł nieodliczonego VAT).

Masz inne pytanie do prawnika?

14.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: VAT przy zakupie samochodu osobowego

Rozwiązanie przedstawionego problemu zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 89, poz. 852 ze zm.).

Załącznik ten przedstawia objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K).

Treść objaśnień szczegółowych do części „D. Rozliczenie podatku naliczonego” deklaracji VAT-7 stanowi, że: ”W tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt), w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86 - 93 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.”

Porady prawne

Oznacza to, że w przypadku nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych w pozycjach 44 i 45 składanej deklaracji VAT-7 należy wpisać wartość netto oraz wartość podatku naliczonego w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku. W przedstawionej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 60% podatku VAT, czyli w konsekwencji w pozycji 44 powinna być ujęta kwota 21 000 zł (60% z 35 000 zł), zaś w pozycji 45 powinna być ujęta kwota 4 620 zł (60% z 7 700 zł).


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne