Wiek a uprawnienie do renty rodzinnej

Pytanie:

Czy prawo wdowca do renty rodzinnej po zmarłej żonie zależy od wieku? Jeżeli tak to jaka jest dolna granica? (proszę wskazać podstawę prawną).

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wiek a uprawnienie do renty rodzinnej

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Swiadczeń Socjalnych wdowcowi przysługuje prawo do renty rodzinnej po zmarłej żonie, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Wdowiec ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli 1) w chwili śmierci żony osiągnął wiek 50 lat lub był niezdolny do pracy albo 2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłej żonie, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Wdowiec nie spełniający wyżej określonych warunków do otrzymania renty rodzinnej i nie mający niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej: 1) przez okres jednego roku od chwili śmierci żony, 2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci żony.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne