Wprowadzanie fałszywych pieniądzy do obrotu

Pytanie:

Otrzymałem postanowienie o uznaniu za dowód rzeczowy banknotu 20 zł oraz o wpisie do książki dowodów rzeczowych oraz o przedłożeniu niniejszego postanowienia do zatwierdzenia Komendantowi Policji. W uzasadnieniu podano, że przedmiotowy banknot stanowi dowód popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy usiłowania wprowadzenia do obiegu fałszywego banknotu - tj. przestępstwo z art. 13 par.1 kk w zw. z art. 312 kk. Na podstawie art.236 kpk przysługuje mi złożenie zażalenia. Czy za nieświadome usiłowanie wprowadzenia banknotu j.w. do obiegu grozi mi kara? Nieświadome tzn. nie poznałem że banknot jest fałszywy. Czy mam składać zażalenie do Prokuratora Rejonowego? (mam 7 dni).

Masz inne pytanie do prawnika?

3.4.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wprowadzanie fałszywych pieniądzy do obrotu

Z okoliczności sprawy wynika, iż w toku czynności dowodowych dokonano zatrzymania banknotu 20 zł i uznano go za dowód rzeczowy usiłowania popełnienia przestępstwa wprowadzenia do obiegu fałszywego banknotu. Nie zostały jednak postawione zarzuty popełnienia tego przestępstwa. Oznacza to, iż w stosunku do osoby, której ten banknot został odebrany, na tym etapie postępowania przygotowawczego nie zostały zebrane dane uzasadniające przedstawienie takich zarzutów. Wobec powyższego nie wydaje się uzasadnione składanie zażalenia na postanowienie dotyczące zatrzymania rzeczy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne