Wprowadzenie produktów niebezpiecznych na polski rynek

Pytanie:

"Kto nakłada kary za wprowadzenie na polski rynek produktów niebezpiecznych? "

Odpowiedź prawnika: Wprowadzenie produktów niebezpiecznych na polski rynek

Kary nakłada Prezes UOKiK w drodze decyzji administracyjnej. Ich egzekucja następuje w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Środki finansowe pochodzące z kar
pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika