Współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodująca obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych

Pytanie:

Jaka współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodująca obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych

Za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych uznać należy taką pomoc udzieloną przedsiębiorcy przez jego małżonka, która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia ich współdziałanie przy tym przedsięwzięciu (tak wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 20 maja 2008 r.
Porady prawne
, sygn. akt II UK 286/2007, LexPolonica nr 1952489). Jeżeli pracownik spełnia kryteria do objęcia ubezpieczeniem społecznym z tytułu stosunku pracy oraz kryteria osoby współpracującej, dla celów ubezpieczenia społecznego traktowany jest jak osoba współpracująca (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2009 r., sygn. akt II SA/Ol 128/2009, LexPolonica nr 2040601). Brak jest podstaw do uznania za współpracę powodującą obowiązek ubezpieczeń społecznych okazjonalnej i sporadycznej pomocy świadczonej przez żonę mężowi przy prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2007 r., sygn. akt III AUa 2414/2005, LexPolonica nr 2118741).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne