Wyjazd dziecka za granicę a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pytanie:

Czy rodzic, którego władza rodzicielska została ograniczona może nie zgodzić się na wyjazd dziecka za granicę?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyjazd dziecka za granicę a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Należy wskazać na pogląd Sądu Najwyższego:: „Na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka. (…) Sąd Najwyższy wyszedł z założenia, że powierzenie w wyroku rozwodowym na podstawie art. 32 k.r. i art. 437 d. k.p.c. wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców nie czyni go wyłącznym podmiotem władzy rodzicielskiej, jeżeli drugi rodzic władzy tej nie został

Porady prawne

pozbawiony (art. 438 d. k.p.c.). Skoro więc w tym ostatnim wypadku także temu z rodziców, któremu nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej, przysługuje w pewnej mierze władza rodzicielska, to tym samym nie jest on wyłączony od współdecydowania o niektórych istotnych sprawach dziecka.”

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne