Wyłączenie stronniczego sędziego

Pytanie:

Chciałbym wystąpić o zmianę sędziego w sprawie o alimenty, gdyż uważam, że sędzia jest stronniczy. Gdzie mogę znaleźć odpowiednie przepisy i formularze?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie stronniczego sędziego

W takiej sytuacji miałyby zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którymi wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. Wniosek składa się do sądu rozpoznającego sprawę (art. 50 kodeksu postępowania cywilnego). Wniosek powinien zawierać:

  1. wskazanie sędziego (ale nie całego sądu)
  2. podanie przyczyny uzasadniającej wyłączenie (okoliczności faktyczne)
  3. uprawdopodobnienie (nie należy tego mylić z udowodnieniem - tu wystarczy mniejszy stopień prawdopodobieństwa) przyczyny

Wniosek o wyłączenie sędziego może być zgłoszony przed przystąpieniem do rozprawy. Późniejsze zgłoszenie wniosku dopuszczalne jest jedynie w wypadkach:

Porady prawne
  • gdy przyczyna wyłączenia powstała później,
  • gdy strona później powzięła wiadomość o istniejącej już wcześniej przyczynie wyłączenia

Na stronie naszego serwisu znajduje się przykładowy wniosek o wyłączenie sędziego

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne