Wymagania dla doradców finansowych

Pytanie:

"Czy aby zostać doradcą finansowym należy posiadać jakieś szczególne certyfikaty zawodowe? "

Odpowiedź prawnika: Wymagania dla doradców finansowych

By zostać doradcą finansowym nie trzeba posiadać żadnych specjalnych certyfikatów, pozostaje jednak nieustalona kwestia odpowiedzialności za doradztwo. Jednakże jeśli to doradztwo jest dość szerokie i obejmuje swym zasięgem sprawy podatkowe czy rachunkowość, wtedy powinno być wykonywane przez właściwe podmioty tj doradców podatkowych i biegłych rewidentów brokerzy. Podmioty te tworzą swóje własne odrębne samorządy. Natomiast udzielanie porad podatkowych czy z zakresu rachunkowości nie jest obarczone jakimikolwiek wymogami. Warunkiem jest ukończenie odpowiednich studiów, które dają podstawę do udzielania porad z tego zakresu. Wykonywanie jednak tego doradztwa jako szczególnie uprawniony podmiot uprawnia te podmioty do np. jako biegły rewident można badać sprawozdania finansowe a doradca podatkowy może reprezentować stronę przed sądem administracyjnym. Doradca finansowy, który nie jest jednym z tych podmiotów nie może tych funkcji wykonywać. Samo doradztwo finansowe wiąże się raczej z pewną funkcją, stanowiskiem w pracy. Jest to pewnego rodzaju tytuł. Zatem doradztwem np. dla firmy może się zajmować zarówno wyspecjalizowana kancelaria adwokacka jak i osoba nie wpisana na listę adwokatów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika