Wymiar kary za przestępstwo oszustwa

Pytanie:

"Jaką karę przewiduje kodeks karny za przestępstwo z art.286?"

Odpowiedź prawnika: Wymiar kary za przestępstwo oszustwa

Oszustwo stanowi przestępstwo przeciwko mieniu. Popełnia je osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Karze tej podlega podlega tez osoba, która żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

Jeżeli przestępstwo jest mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika