Wymiar urlopu pracowników niepełnoetatowych

Pytanie:

"Zatrudniam pracownika na 7/8 etatu, ma on za sobą staż pracy powyżej 10 lat, posiada prawo do urlopu zdrowotnego z uwagi na I grupę inwalidztwa w wysokości 10 dni rocznie. Ile powinnam udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego z dniem 01.03.2004?"

Odpowiedź prawnika: Wymiar urlopu pracowników niepełnoetatowych

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników niepełnoetatowych obliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu ich pracy. Jeżeli więc pracownikowi temu przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego (pracuje dłużej niż 10 lat), to w roku 2004 przysługuje mu 23 dni urlopu. Dzieje się tak dlatego, iż 7/8 x 26 = 22,75, a zgodnie z art. 154 par. 2 kodeksu pracy niepełny dzień urlopu zaokrągla się do pełnego dnia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika