Wynajem pokoi a VAT

Pytanie:

"Firma chce wynajmować będące jej własnością pokoje i domki nad morzem dla turystów. Czy działalność taka podlega VAT?"

Odpowiedź prawnika: Wynajem pokoi a VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Załącznik nr 4 zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku wskazuje pod poz. 4 Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe (PKWiU ex 70.20.11).

Z kolei, jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Załącznik nr 3 zawierający wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% wskazuje pod poz. 140 Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU ex 55.2), z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15).

Uwzględniając obowiązującą systematykę statystyczną Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług organy podatkowe przyjmują, że świadczone przez podatnika usługi w zakresie usług wynajmu mieszkań na podstawie umowy najmu, np. lokatorom, dla których jest to stałe miejsce zamieszkania czy dla pracowników firm oddelegowanych do pracy w innej miejscowości zwolnione są od podatku od towarów i usług. Natomiast, będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczone usługi udostępniania umeblowanych mieszkań (domków, pokoi gościnnych) np. turystom, na kilkudniowy pobyt winien podatnik opodatkować podatkiem VAT w wysokości 7% (tak: postanowienie Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 12 stycznia 2006 r., sygn. PP/443-34/05).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika