Wypłata dywidendy z zajętego udziału przez US

Pytanie:

Zawiadomieniem w 1999 r. Urząd Skarbowy zawiadomił spółkę z o.o. o zajęciu udziałów jednego ze wspólników w ilości 49% (czyli wszystkie jego udziały) na kwotę znacznie przekraczającą zarówno udziały jak i cały kapitał zakładowy tej spółki z o.o. Pod koniec roku 1999 zawiesił zajęcie udziałów z racji przyznania ulg podatkowych, co podtrzymał w 2000 r. zawiadomieniem o zmianie wysokości zajęcia w 2003 r. (bez pisma o podjęciu zawieszonego zajęcia udziałów). Urząd Skarbowy podtrzymał treść pierwszego pisma z 1999 r.podał nową kwotę. Za 2002 rok Wspólnik ten otrzymał prawo do dywidendy, której jeszcze temu Wspólnikowi Spółka nie wypłaciła. Czy Spółka jest zobowiązana wpłacić kwotę dywidendy Urzędowi Skarbowemu? Wspólnik twierdzi, że nie i żąda wypłaty dywidendy za 2002 r. jemu a nie Urzędowi Skarbowemu. Nadto, który przepis znajdzie zastosowanie aktualnie: art.89 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - na czas zawiadomienia z 1999 r. czy też jego art. 96j-96k skoro podjęcie zawieszonego zajęcia udziałów nastąpiło w 2003 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata dywidendy z zajętego udziału przez US

Prawidłowo dokonane postępowanie egzekucyjne w administracji w opisanym przypadku przebiega następująco: organ egzekucyjny dokonuje zajęcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wierzytelności z tego prawa przez przesłanie do spółki zawiadomienia o zajęciu udziału i wezwanie jej, aby żadnych należności przypadających zobowiązanemu z tytułu zajętego udziału do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi nie uiszczała zobowiązanemu, lecz należne kwoty przekazała organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności. Zajęcie udziału oraz wierzytelności z tego prawa jest dokonane z chwilą doręczenia spółce w/w zawiadomienia. W związku z powyższym, od momentu dokonania zajęcia przez organ egzekucyjny (a jak wynika z treści przepisu zajęcie = zawiadomienie) nie wolno dokonywać żadnych wypłat (w tym dywidendy). Nie ma znaczenia naszym zdaniem fakt, iż szczegółowe przepisy dotyczące egzekucji z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wprowadzone do ustawy później niż dokonane zajęcie. Powodem tego jest fakt, iż zawsze w postępowaniu egzekucyjnym, czy to cywilnym, czy to administracyjnym, w pierwszej kolejności dokonywane jest zajęcie, o którym organ egzekucyjny zawiadamia zainteresowanych. Wraz z dokonanym zajęciem niemożliwym staje się dokonywanie jakichkolwiek przesunięć w majątku objętym egzekucją.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne