Wypłata wynagrodzenia dla zwalnianego pracownika

Pytanie:

Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę na czas określony na mocy porozumienia stron na wniosek pracownika. Czy w takiej sytuacji wynagrodzenie za przepracowane dni wypłaca zgodnie z terminem wypłaty czy musi utworzyć dodatkową listę płac? Jeśli ma obowiązek wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia to w jakim terminie od daty wydania świadectwa pracy musi to uczynić?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata wynagrodzenia dla zwalnianego pracownika

Zasady wypłacania wynagrodzenia reguluje art. 85 kodeksu pracy. Zgodnie z §1 tego przepisu wynagrodzenie wypłaca się w stałym i ustalonym z góry terminie. Miejsce i termin wypłaty powinien określać regulamin lub inne przepisy prawa pracy. Do przepisów prawa pracy zalicza się także umowa i w związku z tym także jej treść może zawierać odnośne postanowienia. Prawo pracy nie modyfikuje reguł dotyczących wypłaty wynagrodzenia w razie rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia przewiduje umowa, zasady te można zmienić umownie. W razie braku umownej modyfikacji dotychczasowego terminu wypłaty wynagrodzenie należy wypłacić w „zwykłym” terminie. Wspomnieć dodatkowo należy, że wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: