Zachowanie sędziego na rozprawie

Pytanie:

Sędzia, pozwala sobie na sali sądowej na niemające związku ze sprawą, amatorskie, mylne i obraźliwe określenie osobowości jednej ze stron. Na pytanie strony jakie ma kwalifikacje na psychologa, strona usłyszała, że sędzia jest tak jakby psychologiem. Nadmieniam, że psychologiem jest właśnie rzeczona strona sprawy. Czy sędzia nie naruszył żadnych przepisów?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zachowanie sędziego na rozprawie

Zgodnie z art. 82 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędzia powinien w służbie i poza służbą strzec powagi stanowiska sędziego i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności. Z kolei w myśl art. 107 §1 ustawy, za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Bez znajomości całokształtu stanu faktycznego nie sposób jednak ocenić, czy opisywane zachowanie można uznać za sprzeczne z wymienionymi przepisami. O tym mogą orzec jedynie sądy dyscyplinarne, którymi są sądy apelacyjne w pierwszej instancji, a Sąd Najwyższy w drugiej instancji (art. 110 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: