Zajęcie komornicze wynagrodzeń

Pytanie:

Komornik zajął nasze wierzytelności u trzech tj. wszystkich naszych Zleceniodawców. W ten to sposób na konto bankowe naszej firmy nie spływają żadne należności z tytułu wykonanych zleceń, lecz na konto Komornika, a On przekazuje je Wierzycielom. Gdzie należy złożyć listy płac zatrudnionych u nas pracowników, aby były przed zajęciem Komornika i aby należność za wynagrodzenia za pracę mogła wpłynąć na konto Firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.8.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie komornicze wynagrodzeń

Komornik - jeżeli posiadał tytuł wykonawczy oraz wniosek o wszczęcie egzekucji - miał całkowite prawo dokonać zajęcia wspomnianych w pytaniu wierzytelności. Fakt, iż w/w Firma z tych właśnie wierzytelności czerpała środki na wypłaty pracowników nie ma znaczenia dla tego zajęcia komorniczego. Firma będzie musiała znaleźć inne źródło finansów na tę rzecz przeznaczoną. Pytający zapewne uznał, iż tzw. ochrona wynagrodzenia za pracę nie została tu zrealizowana. Faktycznie w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę pewna jego część jest wolna od egzekucji, tzn. komornik nie może dokonać zajęcia całej kwoty wynagrodzenia, ale tylko pewnej jego części. Zasada ta ma jednak zastosowanie w przypadku, gdy komornik dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę pracownika, gdyż to pracownik wtedy jest dłużnikiem. Najlepiej zilustruje to przykład: jeżeli Jan Kowalski jest zatrudniony w Firmie X, to w sytuacji, gdy na przykład nie spłaci zaciągniętej pożyczki bank może ściągnąć swoją wierzytelność - między innymi - z wynagrodzenia za pracę Jana Kowalskiego. Jednak komornik, który będzie egzekwował należność dla tego banku może to uczynić tylko w pewnej części. Jeżeli dłużnikiem natomiast jest firma zatrudniająca Kowalskiego, to dla egzekucji nie ma znaczenia fakt, iż ściągane należności miały być przeznaczone na wypłaty pracownicze. Więcej o egzekucji komorniczej z wynagrodzenia za pracę w poradzie Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: