Zajęcie wynagrodzenia pracowniczego

Pytanie:

Mój pracownik otrzymał informację o zajęciu wynagrodzenia. Wynagrodzenie podlega zajęciu w wysokości 1/2 wynagrodzenia, przy czym wolna od zajęcia jest kwota najniższego wynagrodzenia. Jak to rozumieć? Przypuszczalnie wchodzą w grę dwie wersje wynagrodzenie brutto minus najniższe, podzielone przez dwa; dopiero ta kwota pomniejszona oczywiście o składki ZUS podlega przekazaniu do organu egzekucyjnego - 2000 zł - 849zl = 1151zl : 2 = 575,50 (do zajęcia) lub druga z możliwości 2000 zł : 2 = 1000 zł minus ZUS i wówczas musi zostać najniższe wynagrodzenie netto.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zajęcie wynagrodzenia pracowniczego

27.1.2010

Wolna od potrąceń w tym przypadku jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zatem wolna od potrącenia jest kwota netto minimalnego wynagrodzenia 1317 zł. brutto. Więc wolna od potrącenia jest kwota 984 zł.

Przyjmując wynagrodzenie w kwocie 2000 zł. brutto wynagrodzenie netto wynosi 1368 zł. Połowa tego wynagrodzenia to 684 zł. W takim przypadku potrąceniu nie ulegnie ½ wynagrodzenia bez ograniczeń, a jedynie kwota 384 zł.

Gdyby natomiast pracownik zarabiał 3000 zł. brutto jego wynagrodzenie netto wynosiłoby 2156 zł. Połowa z tego wynosiłaby 1078 zł. Po potrąceniu 1/2 pracownikowi pozostałoby więcej niż 984 zł, stąd można dokonać potrącenia w pełnej wysokości (1/2 wynagrodzenia).

Potrzebujesz porady prawnej?