Zaopiniowanie przy zwolnieniu dyscyplinarnym

Pytanie:

"Jestem dyrektorem placówki oświatowej. Chcę zwolnić pracownika (który nie jest nauczycielem) z art. 52 kp. (ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ). W placówce nie ma zakładowych związków zawodowych, jak również pracownik ten nie należy do związków w innej placówce. Czy muszę zwrócić się o zaopiniowanie rozwiązania w tym trybie umowy o pracę do związków zawodowych ( w placówce brak jest zakładowych związków zawodowych ) i gdzie?"

Odpowiedź prawnika: Zaopiniowanie przy zwolnieniu dyscyplinarnym

Do 29 listopada pracodawca obowiązkowo musiał się skonsultować z organizacją związkową, kiedy chciał wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Konsultacja ta musiała być dwuinstancyjna (z zakładową i ewentualnie z ponad zakładową organizacją związkową). Od nowelizacji obowiązkowa jest tylko jednoinstancyjna kontrola związkowa. Jednak w przypadku braku w danym zakładzie pracy organizacji związkowej nic nie uległo zmianie. Nadal reguła jest, iż obowiązek konsultacji związkowych powstaje z chwilą rejestracji związku zawodowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika