Zapoznanie się z aktami śledztwa

Pytanie:

Czy podczas trwania postępowania przygotowawczego podejrzany może zwrócić się do prokuratora o opis stanu postępowania i jego toku?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zapoznanie się z aktami śledztwa

Zgodnie z art. 321 kodeksu postępowania karnego jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania, prowadzący postępowanie powiadamia podejrzanego i obrońcę o terminie końcowego zaznajomienia, pouczając ich o prawie uprzedniego przejrzenia akt w terminie odpowiednim do wagi lub zawiłości sprawy, określonym przez organ procesowy. Prawo zaznajomienia z materiałami postępowania oznacza prawo do osobistego zapoznania się przez podejrzanego z materiałami zebranymi w toku postępowania przygotowawczego w granicach uzasadnionych rzeczowymi potrzebami tej czynności. Na wcześniejszym etapie postępowania przygotowawczego podejrzany może zwrócić się do prokuratora o możliwość przejrzenia akt, ale ostateczna decyzja o tym kiedy i jakie akta będą udostępnione będzie należała do prokuratora.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne