Zasady wypłaty premii uznaniowej

Pytanie:

Mój pracodawca postanowił zmienić zasady wynagrodzeń w firmie. Poniżej przedstawiam wręczony mi aneks do umowy: "Aneks do umowy Między .... a .... 1. Od dnia 01.01.2004 - wynagrodzenie brutto - 2.600,00 zł. 2. Pan... otrzyma premię roczną jeżeli spełnione zostaną następujące warunki: Obrót w roku 2004 = 3.650.000,00 zł. tj. wzrost w stosunku do roku 2003 o 23,7% Przy wzroście od 0 - 15% tj od 0 - 442.500,00 zł. - premia = 0 zł. Przy wzroście od 15,1 - 23,7% tj. od 442.500,00 - 700.000,00 zł. - premia = 1.106,00 - 1.750,00 zł. Przy wzroście od 23,8 - wzwyż% tj. od 700.000,00 - wzwyż zł. - premia = 2.800,00 - wzwyż zł. Premia będzie wypłacana kwartalnie. W przypadku wypłacenia premii za kwartał, a nieuzyskanie planowanego obrotu w następnym kwartale, premia musi zostać zwrócona (odliczona od wynagrodzenia). Dodatkowe warunki wypłacenia premii: 1. Wykonanie powierzonych zadań. 2. Utrzymanie porządku w magazynie. 3. Optymalizacja stanu magazynowego. Propozycje zmian. 4. Propozycje sprzedaży towaru na którym nie było obrotu przez 6 miesięcy. 5. Ustalenie cen na nowe towary. 6. Ustalenie terminów inwentaryzacji." Czy w takim przypadku wystarczającą formą jest aneks i czy wymienione punkty są zgodne z prawem, a zwłaszcza tekst dotyczący zwrotu premii?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady wypłaty premii uznaniowej

Premia nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia za pracę, toteż nie ma przeszkód, aby zasady jej otrzymywania były wprowadzone takim właśnie aneksem do umowy o pracę. Jednak oczywiście postanowienie o zwrocie wypłaconej premii jest nieważne. Pracodawca nie może żądać od pracownika zwrotu pobranego przez niego wynagrodzenia na tej podstawie, iż zakład nie uzyskał prognozowanego obrotu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne