Zatrudnianie studentów na podstawie umowy zlecenia a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Pytanie:

Czy od umowy zlecenia zawartej z osobą o statusie studenta trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnianie studentów na podstawie umowy zlecenia a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące umowę zlecenia nie podlegają w/w ubezpieczeniom, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat. Osoby te nie mają także prawa do ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy zlecenia na zasadzie dobrowolności.
Powyższy przepis ma zastosowanie do studentów bez względu na to, czy studiują w systemie dziennym czy zaocznym. Osoby, które przedstawią zaświadczenie o przyjęciu na studia mogą być uznawane za ucznia szkoły ponadpodstawowej do 30 września danego roku, ponieważ status studenta uzyskają dopiero od 1 października.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: