Zawodowy wojskowy a działalność gospodarcza

Pytanie:

Jestem zawodowym żołnierzem, w służbie czynnej. Chcę założyć działalność gospodarczą. Wojsko nie odprowadza ZUS - u, gdyż emeryturę będę miał z wojskowego biura emerytalnego. Czy będę zwolniony ze składki ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.4.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawodowy wojskowy a działalność gospodarcza

Zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych żołnierz zawodowy (jest on zdefiniowany na gruncie tej ustawy jako osoba pozostająca w stosunku służby), spełniający jednocześnie warunki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, mogą być dobrowolnie objęte tymi ubezpieczeniami na swój wniosek. Dotyczy to następujących osób:

  • wykonujących pracę nakładczą;
  • wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osób z nimi współpracujących;
  • prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących;
  • posłów i senatorów pobierających uposażenie oraz posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • duchownych. 

Nie jest Pan więc objęty obowiązkowym tytułem ubezpieczenia społecznego i nie musi płacić składek.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: