Zażalenie na połączenie spraw

Pytanie:

Złożyłam dwa oddzielne pozwy w sądzie pracy, o różnych sygnaturach. Jeden pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione, drugi o odszkodowanie za mobbing. Zorientowałam się później, że wypowiedzenie jest też niezgodne z prawem (art. 39 Kp), brak też konsultacji ze związkami zawodowymi (art. 20 KN). Oba pozwy wniesione 6 maja 2005 roku. Wyrok przywracający mnie do pracy zapadł dopiero 2 marca 2006. Na drugiej rozprawie o przywrócenie do pracy Sąd zapytał mnie czy popieram powództwo o odszkodowanie za mobbing. To mnie po prostu zatkało! Przewodniczący stwierdził z przyganą "gdyby pani należycie zapoznała sie z aktami, to by pani wiedziała, że sąd połączył te dwie sprawy do wspólnego rozpoznania". Na trzeciej rozprawie, w styczniu, zażądałam wydania wyroku częściowego w przedmiocie przywrócenia do pracy, bo mobbing można badać miesiącami, albo dłużej. Wnosiłam o niezwłoczne wydanie wyroku. Sąd i tak wydał całościowy. W uzasadnieniu napisał, że rzeczywiście wypowiedzenie było niezgodne z art. 39 Kp. Powództwo o mobbing oddalił, choć na żadnej z czterech rozpraw nawet nie zapytał na czym ten mobbing polegał. Stwierdził w uzasadnieniu, że nie przedstawiłam żadnych wniosków dowodowych na okoliczność mobbingu. Tak faktycznie było. Zależało mi na przywróceniu do pracy, a sąd grał na zwłokę, prowadził rozległe badania moich kwalifikacji, korespondował w tej sprawie z kuratorium, odroczył sprawę bez terminu, bo nie wiadomo kiedy przyjdzie odpowiedź z kuratorium, a sąd ma złe doświadczenia w przedmiocie korespondencji z ta firmą itd., itp., itd. W aktach sprawy o mobbing znalazłam później odręczną adnotację sędziego, na karcie nr 1, że zarządził połączenie tych dwóch spraw o różnych sygnaturach. Zarządził też zakreślenie w repertorium sygnatury akt o mobbing. Rozumiem, że należy przyjąć, że to wszystko nastąpiło na posiedzeniu niejawnym. Wiem z KPC, że w sprawach z zakresu prawa pracy sąd powinien dążyć do wydania wyroku już na pierwszej rozprawie, oczywiście, jeżeli jest to możliwe. Czy sąd ma obowiązek doręczyć stronom odpis zarządzenia, o połączeniu spraw o różnych sygnaturach do wspólnego rozpoznania, wydanego na posiedzeniu niejawnym? Czy na takie zarządzenie sędziego, o połączeniu spraw, przysługuje zażalenie? Czy rozpoznawanie wspólne po połączeniu, można uznać za zmianę trybu postępowania? Czy w apelacji można podnieść zarzut nieważności postępowania (chodzi o sprawę o mobbing), jeżeli stronom nie doręczono odpisu zarządzenia, i nie ma wzmianki o połączeniu w żadnym protokole posiedzeń jawnych? Czy w ogóle można uznać, że połączenie nastąpiło? Czy jeżeli z akt osobowych wynika niezbicie, że pracownik jest pod ochroną art. 39 Kp, i jest bezsporne, że wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem prawa (podaje to sąd w uzasadnieniu wyroku), zamiast przywrócić pracownika natychmiast do pracy, sąd jest obowiązany badać jeszcze, czy prawdziwe są przyczyny podane w uzasadnianiu wypowiedzenia (zmiany organizacyjne), skoro nie ma to już wpływu na wyrok, a powoduje to kilkumiesięczną zwłokę w wydaniu wyroku, i pracownik pozostaje przez to bez pracy jeszcze przez kilka miesięcy? Czy w ogóle dopuszczalne jest połączenie do wspólnego rozpoznawania sprawy o przywrócenie do pracy ze sprawą o odszkodowanie za mobbing, skoro pierwsza jest oczywista i wyrok można wydać natychmiast a druga wymaga długiego postępowania i badania?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na połączenie spraw

Przepisy o doręczaniu postanowień stosuje się odpowiednio do doręczania zarządzeń. Jeśli zarządzenie to zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, to powinno zostać stronie doręczone. Jednak z treści pytania nie można postawić jednoznacznej tezy, że zostało wydane na posiedzeniu niejawnym skoro była Pani o nim informowana i sąd pytał czy popiera Pani powództwo o mobbing. Zarządzenie takie jest niezaskarżalne. Zarządzenie o połączeniu nie jest zmianą trybu postępowania. Po prostu dwa niezależne roszczenia, dla których właściwy jest ten sam sąd są rozpoznawane w jednym postępowaniu. Dla obu roszczeń właściwy jest sąd pracy. Czynność techniczna połączenia ma na celu uporządkowanie roszczeń z tego samego stosunku prawnego. Zamiast sąd wyznaczać dwie rozprawy, oba roszczenia rozstrzyga na jednej. Z uwagi na niedoręczenie zarządzenia jeśli wydane zostało na posiedzeniu niejawnym strona mogła zostać pozbawiona możliwości obrony swych praw. Ta przesłanka stanowi podstawę do orzeczenia nieważności postępowania. Połączenie bez wątpienia nastąpiło. W zakresie pytania czy sąd musi badać przesłanki uzasadniające wypowiedzenie z pytania wynika jednoznacznie, że chodzi o zmiany organizacyjne. Zmianą organizacyjną jest np. likwidacja zakładu z kilku posiadanych zakładów przez właściciela. W takim przypadku pracownik nie jest chroniony przez art. 39 kodeksu pracy. Przesłanka ta musi być zbadana. Likwidacja czy upadłość pracodawcy nie chroni pracownika wedle art. 39 kp. Sprawy łączy się, jeśli są ze sobą w związku i mogą być objęte jednym pozwem.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Program inwestycyjny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęty

Program inwestycyjny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęty

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023” Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Zmiany w kontroli skarbowej

Zmiany w kontroli skarbowej

11 listopada br. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 września 2006 r. o setOstatni( '2' ); zmianie setOstatni( '3' ); ustawy o setOstatni( '4' ); kontroli setOstatni( '5' ); skarbowej oraz o setOstatni( '6' ); zmianie setOstatni( '7' ); niektórych setOstatni( '8' ); innych setOstatni( (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie (...)

W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

  Jakie są rodzaje sądów administracyjnych? Do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powołane są: wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny. Wojewódzkie sądy administracyjne mają swoje siedziby w miejscowościach, w których swoje (...)

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

 W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczącej transgranicznego łączenia spółek kapitałowych, należało również uregulować sytuację pracowników łączących się spółek. Problematyka ta została ugruntowana w ustawie z dnia 28 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców? Jak wygląda postępowanie przez Prezesem UOKiK po dokonaniu zgłoszenia?

Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców? Jak wygląda postępowanie przez Prezesem UOKiK po dokonaniu zgłoszenia?

Pojęcie koncentracji oraz sytuacje, w których przedsiębiorcy zamierzający dokonać koncentracji powinni dokonać jej zgłoszenia, zostały szczegółowo opisane w poradzie Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców. Natomiast o decyzjach wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony (...)

Ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA

Ustawa z podpisem prezydenta Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 15 grudnia 2022 r. o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem ustawy jest przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w instytut badawczy, udzielający świadczeń opieki (...)

"W stronę Rzeczpospolitej Samorządowej" – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W dn. 24 września b.r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Kto może składać skargi i wnioski i do jakich instytucji?  Wedle art. 63 Konstytucji RP, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych (...)

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany te oznaczają połączenie (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Jest bat na leniwych urzędników

Jest bat na leniwych urzędników

Jeżeli zbyt długo będą przeciągać twoją sprawę, to mogą nawet stracić pracę. Od 11 kwietnia obowiązuje znowelizowany kodeks postępowania administracyjnego. Pozwala on składać zażalenie na pracę urzędów w sytuacji, gdy będą przewlekać sprawę, czyli wykonywać pozorne czynności, (...)

Na

Na "nagłe" postanowienie w sprawach dziecka przysługuje zażalenie

W toku rozpoznawanie sprawy z wniosku o zmianę orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku rozwodowym, Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 10 marca 2008 r. zarządził "na czas toczącego się postępowania, na podstawie art. 569 § 2 k.p.c." natychmiastowe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zażalenie na zarządzenie połączenia spraw

Zażalenie na zarządzenie połączenia spraw

Czy połączenie dwóch rozpraw toczących się między tymi samymi stronami, tzn. włączenie drugiej do toczącej się już pierwszej, to zmiana trybu postępowania i czy na takie rozwiązanie (niby (...)

Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym

Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym

W sądzie w miejscu mojego zamieszkania złożyłem powództwo wobec wielu banków. Powództwo dotyczy przyznawania mi kredytów w stanie chorobowym uniemożliwiającym świadome podejmowanie decyzji. (...)

Połączenie spraw w postępowaniu cywilnym

Połączenie spraw w postępowaniu cywilnym

Na czym od strony praktycznej polega połączenie w sądzie dwóch postępowań np. o rozdzielność majątkową małżonków (po ich śmierci - dochodzą spadkobiercy) z roszczeniem o podział nieruchomości? (...)

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Czy zażalenie na bezczynność organu (art. 37 par. 1 Kpa) wnosi się bezpośrednio do organu wyższego stopnia czy też do skarżonego organu w celu przekazania sprawy organowi wyższego stopnia a więc (...)

Opłaty od pozwu w sądzie pracy

Opłaty od pozwu w sądzie pracy

Około 2-miesięcy temu złożyłem pozew przeciw pracodawcy o zapłatę zaległego wynagrodzenia podstawowego. Sąd wyznaczył termin rozprawy na 28 września. Kilka dni temu złożyłem drugi pozew przeciw (...)

Skarga z działu VIII k.p.a.

Skarga z działu VIII k.p.a.

W trybie art. 37 K.p.a. złożyłem zażalenie do Min. Infrastruktury na bezczynność GDDKiA i wniosek o wyznaczenie mu dodatkowego terminu na załatwienie sprawy. Po dwóch miesiącach, z uwagi na brak (...)

Połączenie spraw a właściwość rzeczowa sądu

Połączenie spraw a właściwość rzeczowa sądu

Rejonowy sąd pracy połączył dwie sprawy o różnych sygnaturach do wspólnego rozpoznania i wyrokowania. Wartość przedmiotu sporu po połączeniu przewyższa 75 000 złotych. Czy rejonowy sąd pracy (...)

Połączenie spraw i koszty

Połączenie spraw i koszty

Powód (przedsiębiorca) wystąpił o zapłatę trzech faktur w trzech różnych postępowaniach. Sąd w każdym z nich wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Roszczenia dotyczą zapłaty (...)

Zażalenie

Zażalenie

Sędzia komisarz - w postępowaniu upadłościowym wydał postanowienie uznające, tak jak syndyk, roszczenia byłego pracownika do części wynagrodzenia. Na postanowienie to można złożyć zażalenie. Jakie (...)

*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

W sprawie o zasiedzenie wytoczonej w 2006r. odmówiono zwolnienia z kosztów sądowych i w związku z tym został wniesiony wpis. W kolejnej sprawie o zasiedzenie, tego samego wnioskodawcy wniesionej w (...)

Połączenie trzech spraw w jednym pozwie

Połączenie trzech spraw w jednym pozwie

Czy sędzia sądu może zażądać rozdzielenia pozwu dotyczącego trzech roszczeń, dochodzonych w postępowaniu nakazowym, wynikających z trzech różnych faktur? Przedstawiony stan faktyczny nie precyzuje, (...)

Przeciąganie postępowania sądowego

Przeciąganie postępowania sądowego

Jestem pozwanym w sprawie cywilnej. Jestem także wierzycielem powoda. Udzieliłem powodowi pożyczki, a powód w celu zabezpieczenia pożyczki podpisał ze mną w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży (...)

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Czy na postanowienie w trybie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje stronom zażalenie? Powołany w pytaniu przepis artykułu 36 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, (...)

Skarga do sądu na bezczynność urzędników

Skarga do sądu na bezczynność urzędników

Chcę złożyć skargę na bezczynność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Czy powinienem najpierw taką skargę kierować do wyższej instancji tj. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, (...)

Łączne rozpoznanie spraw spadkowych

Łączne rozpoznanie spraw spadkowych

Złożyłem w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku dla jednego z dziadków. Dwa tygodnie później okazało się że w tym samym sądzie muszę złożyć też wniosek dla drugiego z dziadków (...)

FORUM PRAWNE

Wyrok skazujący

Wyrok skazujący Mam mieć sprwę karną , czy w wypadku wyroku skazującego mam prawo do zlorzenia apelacji,czy moge byc zamkniety do wiezienia prosto ze sprawy.Odpowiadam z wolnej stopy z art.286 &1kk (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Bezprawie w majestacie prawa

Bezprawie w majestacie prawa Jak zwykle chodzi o wpólnotę WAM i ich Zespól Zarządców Nieruchomości. Przed wykupem mieszkania WAM nic nie robił. Blok byl i jest strasznie zdewastowany. Za swoje pieniądze (...)

Długi i upadłość konsumencka

Długi i upadłość konsumencka Odkąd skończyłam 15 lat ciążą na mnie długi po zmarłym ojcu i na ten dzień mam komornika i ponad 80 tysięcy do spłaty. Podkreślam, że nigdy nie byłam zadłużona (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej?

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej? Witam ile wynosi kara za zakłócanie ciszy nocnej? Czy mandat za zakłócanie ciszy nocnej może wynieść aż 200 zł.? Kara wynosi 200zł, o ile jest to działanie (...)

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA...

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA... Witam. Będę b.wdzięczna, jeżeli ktoś zechciałby mi pomóc i wskazać co mogę zrobić w następującej sprawie: 10 lat temu Powiatowy Inspektor Nadzoru (...)

sprawa alimentacyjna -adwokat Łódź!

sprawa alimentacyjna -adwokat Łódź! Witam! Czeka mnie trudna sprawa o alimenty od męża. Czy ktoś by mógłby mi polecić jakiegoś dobrego , niedrogiego adwokata najlepiej z Łodzi? Z góry dziękuję! (...)

Porady prawne