Zgłoszenie do PIP zmiany miejsca siedziby spółki

Pytanie:

Spółka zmieniła adres swojej siedziby. Czy jest koniczne zgłoszenie tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie do PIP zmiany miejsca siedziby spółki

Zgodnie z art. 209 kodeksu pracy, pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. bowiązek, o którym mowa powyżej, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.
W związku z powyższym jeżeli spółka zmieniła miejsce siedziby, a więc zmieniła miejsce prowadzenia działalności, powinna o tym fakcie powiadomić właściwego inspektora pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: