Zgoda na zagraniczny wyjazd dziecka

Pytanie:

"Ojciec mojego dziecka nie chciał oddać paszportu. W związku z tym wystąpiłam do sądu, który zezwolił na wyjazd dziecka oraz nakazał przekazanie mi paszportu. Niestety ojciec dziecka wynajął prawników i złożył apelację, która została przyjęta. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok pozwalający na wyjazd dziecka ale tylko w celach turystycznych i nie dłużej niż na 3 miesiące oraz podtrzymał wyrok nakazujący wydanie mi paszportu. Sprawa ciągnęła się bardzo długo i w chwili obecnej chciałabym wyjechać do Budapesztu do pracy (mieszka tam i pracuje mój mąż) na co najmniej 1 rok albo i kilka lat i oczywiście chcę zabrać dziecko. Moje pytanie - w jaki sposób w takiej sytuacji mogę uzyskać zgodę sądu na ten wyjazd? Czy wystarczyłaby zgoda ojca dziecka na piśmie?"

Odpowiedź prawnika: Zgoda na zagraniczny wyjazd dziecka

Wyrok dotyczący wyjazdu dziecka wydany został przez sąd apelacyjny. W związku z tym jedną z dróg podważenia tego wyroku byłaby kasacja, która w danej sprawie jest dopuszczalna. Ponadto, w kodeksie postepowania cywilnego istnieje przepis art. 577, zgodnie z którym sąd opiekunczy może zmienić swe postanowienie nawwet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. Zmiana orzeczenia mogłaby nastąpić, gdyby przekonała Pani sąd, iż tak długi wyjazd dziecka będzie dla niego korzystny (np. pozytywne bedzie to, że dziecko bedzie przebywało razem z Panią i z Pani mężem, a więc w pełnej rodzinie, negatywne natomiast to, że dziecko bedzie daleko od ojca oraz w innym kraju). W związku z tym, bardzo pomocne w analizowanej sprawie byłoby wyrażenie przez ojca dziecka zgody na wyjazd, gdyż w pytaniu wspomniała Pani o takiej mozliwości. Jeżeli nie skorzysta Pani z tych dróg odwoławczych i wyjedzie Pani z dzieckiem za granice i pozostanie tam dłużej, niż wynika to z orzeczenia sądu, może się Pani narazić na wytoczenie przez ojca dziecka procesu o odebranie lub ograniczenie Pani władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika