Zmiana opiekuna prawnego

Pytanie:

"W ubiegłym roku w lipcu sąd orzekł, iż nie zmieni opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Postępowanie o zmianę opiekuna prawnego sąd wszczął z urzędu. Czy jeśli moim zdaniem zaistniały teraz przesłanki do zmiany opiekuna, mogę w tak krótkim czasie złożyć wniosek o jego zmianę? Czy raczej powinienem złożyć wniosek o wydanie zarządzenia zmieniającego poprzednie postanowienie?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana opiekuna prawnego

Przepisy nie ograniczają prawa do złożenia wniosku o zmianę opiekuna dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, jeżeli postępowanie w tym przedmiocie zostało zakończone. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli nowy wniosek będzie opierał się na takim samym uzasadnieniu jakie było przedmiotem poprzedniego postępowania, sąd odrzuci taki wniosek zarzucając mu powagę rzeczy osądzonej (res iudicata).  W opisanym stanie faktycznym powinien Pan w nowym wniosku uwiarygodnić, że od momentu wydania poprzedniego postanowienia w sprawie zamiany opiekuna, zaszły nowe, ważne, okoliczności uzasadniające przedmiotową zmianę.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że postanowienie w sprawie zmiany opiekuna jest już prawomocne (wydane kilka miesięcy temu), a w związku z tym nie może się Pan już od niego odwołać.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika