Zmiana statutu banku

Pytanie:

Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana statutu banku

Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tylko jeśli dotyczy określonych spraw. Dotyczy to zmian:

-firmy,

-siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności banku,

-organów i ich kompetencji, oraz zasad podejmowania decyzji, podstawowej struktury organizacyjnej banku, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych,

Porady prawne

-zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,

-funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne