Zniesienie współwłasności nieruchomości przez podział fizyczny

Pytanie:

Czy można znieść współwłasność nieruchomości przez podział fizyczny?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zniesienie współwłasności nieruchomości przez podział fizyczny

Należy wskazać na stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym „Skoro nie ma zgodnego żądania wszystkich zainteresowanych co do tego, aby nieruchomość przyznać jednemu z nich, to jeżeli zniesienie współwłasności nieruchomości budynkowej może nastąpić przez wydzielenie odrębnych lokali z utrzymaniem dotychczasowego stanu użytkowania poszczególnych współwłaścicieli, to społeczno-gospodarcze przeznaczenie takiej własności zapewniające współwłaścicielom odrębne mieszkania, nakazuje dać pierwszeństwo temu podziałowi, nawet przy znacznych kosztach adaptacyjnych.“2 Z orzeczenia tego wynika, że sąd nie tylko może ustanowić stosowne służebności, ale nmoże również nakazać przeprowadzenie stosownych prac adaptacyjnych. Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy zniesienie współwłasności w drodze podziału fizycznego wiąże się z wyodrębnieniem samodzielnych lokali.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne