Znieważenie a właściwość miejscowa sądu

Pytanie:

Mój kontrahent popełnił znieważenie przez internet. Mieszkamy w RP w odległych od siebie miastach. Jakie przepisy regulują w tej sytuacji właściwość miejscową postępowania przygotowawczego i sądowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Znieważenie a właściwość miejscowa sądu

Właściwość miejscową określa się w oparciu o miejsce popełnienia czynu zabronionego. Zgodnie z art. 6 k.k. uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. Czyn z art. 216 k.k. (znieważenie), w myśl przeważającego w literaturze poglądu, nie ma charakteru skutkowego (zob. J. Raglewski [w:] A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., wyd. II, Warszawa 2006). Tym samym należy przyjąć, że do znieważenia doszło w miejscu, w którym osoba dokonująca go „fizycznie" wprowadziła do komputera swoją wypowiedź.

Właściwy miejscowo będzie zatem sąd rejonowy, w którego okręgu popełniono przestępstwo (art. 24 §1 oraz art. 31 §1 k.p.k.). Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (art. 216 §5 k.k.), a nie publicznego, więc trudno mówić tu o postępowaniu przygotowawczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymaga tego interes społeczny, akt oskarżenia może wnieść prokurator (art. 60 §1 k.p.k.) - wówczas właściwość prokuratury określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Porady prawne

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne