Znieważenie funkcjonariusza publicznego

Pytanie:

"W jakich sytuacjach ma zastosowanie art. 226 § 2 KK? Proszę o ewentualne przykłady."

Odpowiedź prawnika: Znieważenie funkcjonariusza publicznego

Art. 226 § 2 kodeksu karnego odsyła do odpowiedniego stosowania art. 222 § 2 kk. Normę tę należy odczytać w ten sposób, iż jeżeli znieważenie funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Powyższy przepis opisuje taką sytuację, w której określona osoba znieważa funkcjonariusza publicznego lub jego pomocnika pod wpływem niewłaściwego zachowania tego funkcjonariusza lub jego pełnomocnika. Warto bowiem pamiętać, że sankcji karnej podlega kazde znieważenie funkcjonariusza publicznego, a powołany wyżej przypadek stanowi wyjątek powodujący złagodzenie odpowiedzialności karnej z art. 226 kk. Innymi słowy, nawet jeżeli znieważenie funkcjonariusza publicznego jest reakcją na jego niewłaściwe zachowanie (np. sprawca używa obrażliwych, znieważających słów pod adresem funkcjonariusza publicznego, który nie dopełnił swoich obowiązków, zachował się niestosownie, wypowiedział obraźliwe słowa itp.), sprawca podlega odpowiedzialności karnej, sąd karny może jednakowoż zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić w ogóle od wymierzenia kary.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika