Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

80 mln zł na „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” w 2020 r.

Asysta przy wizycie w urzędzie, u lekarza, ale także w teatrze, kinie czy wyjściu do znajomych – pomoc w wykonywaniu codziennych czynności osobom, które nie radzą sobie z nimi same, jest niezwykle ważna i potrzebna. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest program „Asystent osobistego osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020”. Skorzystać z niego mogą organizacje pozarządowe. Budżet programu to 80 mln zł.

Porady prawne

Środowisko osób niepełnosprawnych jest bardzo zróżnicowane – to zarówno osoby niesamodzielne, jak i osoby, które doskonale radzą sobie w codziennym życiu, choć czasami muszą walczyć z różnorodnymi barierami związanymi np. z mobilnością. Ważne jest więc kompleksowe wsparcie.

Jednym z takich programów wsparcia jest „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Program (w edycji 2019-2020) dostępny jest już dla samorządów – gmin i powiatów. Teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia program (edycja 2020) dedykowany organizacjom pozarządowym.

Celem programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, a jego budżet to 80 mln zł.

Na czym polega pomoc asystenta osobistego?

To m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane miejsca – np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, placówki służby zdrowia, sklepy, urzędy, ale też znajomi, rodzina, czy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

– Chodzi o to, by osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogły pełniej uczestniczyć w życiu społecznym, a nie tylko docierać do lekarza czy na rehabilitację. To ludzie tacy sami jak my – chcą spotykać się z innymi, chodzić do kina czy teatru. Cieszę się, że możemy wspierać ich w tych działaniach i codziennych aktywnościach m.in. dzięki programowi „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dla kogo jest ten program?

Asystent osoby niepełnosprawnej to realna pomoc w czynnościach dnia codziennego, która obejmie  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Minimum 70 proc. uczestników programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Kto będzie realizował program? Jakie są limity?

Realizatorem programu będą organizacje pozarządowe posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzącym działalność na rzecz tych osób (przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty).

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uwaga, realizator programu może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

– Gorąco zachęcam organizacje pozarządowe do udziału w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020”. W ten sposób chcemy jeszcze bardziej rozpowszechnić usługę asystenta osoby niepełnosprawnej. Wiemy, że w takich organizacjach pracują ludzie pełni pasji, zaangażowania, mający niestandardowe pomysły. A potrzeby osób z niepełnosprawnościami są duże – mówi minister Marlena Maląg.

Jeszcze większe wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Tylko w 2019 r. na rzecz osób niepełnosprawnych rząd przeznaczył 22 mld zł – to najwięcej w historii. Porównując z rokiem 2015, wydatki na działania na rzecz osób niepełnosprawnych wzrosły o ok. 6,6 mld złotych (wówczas było to 15,4 mld zł). W tym roku na ten cel przeznaczone zostanie 27,4 mld zł.

Program „Asystent osobisty” to dla osób niepełnosprawnych przywrócenie godności i niezależności

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych – mówiła podczas środowej konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik podkreślił z kolei, że program przywraca godność i niezależność.

Jak mówiła podczas środowej konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd Zjednoczonej Prawicy od ponad 4 lat troszczy się o osoby niepełnosprawne. Dowodem na to są programy i środki przeznaczane na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Rekordowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Tylko w 2019 r. na rzecz osób niepełnosprawnych rząd przeznaczył 22 mld zł – to najwięcej w historii. Porównując z rokiem 2015, wydatki na działania na rzecz osób niepełnosprawnych wzrosły o ok. 6,6 mld zł – wówczas było to 15,4 mld zł. Szacuje się, że w tym roku przeznaczone zostanie na ten cel aż 27,4 mld zł.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Nie tylko lekarz i urząd, ale też np. teatr

Osoby niepełnosprawne stają się pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” wpisuje się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Asystent ma towarzyszyć osobie niepełnosprawnej nie tylko przy okazji wizyty u lekarza czy w urzędzie, ale też w teatrze.

Realizatorami programu będą organizacje pozarządowe, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzącym działalność na rzecz tych osób. Organizacje mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. poniesionych kosztów świadczonej usługi.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne