Czy przedsiębiorca powinien postarać się o ISO?

ISO to Międzynarodowa Organizacja Standardów (International Standard Organisation), międzynarodowa organizacja pozarządowa. Jej celem jest promowanie i tworzenie międzynarodowych standardów w różnych dziedzinach działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej. Standardy wypracowane przez ISO są publikowane jako IS, czyli Standardy Międzynarodowe.

Czym są normy ISO 9000?

Oczywiście to także międzynarodowe standardy, poświęcone systemowi zapewnienia jakości. System zarządzania jakością jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. Podstawowym założeniem systemu zarządzania jakością jest zasada ciągłej poprawy oparta na cyklu Deminga. Zasada ta polega na nieustającym dążeniu do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań.

Porady prawne

Certyfikacja systemu jakości ma na celu potwierdzenie odpowiedzialności organizacji za jakość wyrobu czy usługi. Zapewnia również klientów o ich wysokim poziomie dostarczanych im wyrobów. Jest ona niejako ukoronowaniem wysiłku włożonego we wdrożenie systemu jakości. Certyfikację systemu zarządzania jakością mogą przeprowadzać jedynie wyspecjalizowane jednostki posiadające aktualną akredytację pozwalającą im przyznawać certyfikaty. Wybór jednostki certyfikacyjnej powinien być poprzedzony rzetelną analizą uwzględniającą potrzeby organizacji w zakresie certyfikacji.

Jakie korzyści może Ci przynieść ISO 9000?

W Twojej firmie będzie to na pewno poprawa samokontroli wśród załogi, wzrost odpowiedzialności za jakość wyrobu, wzrost odpowiedzialności za jakość pracy, poprawa organizacji pracy, ustabilizowanie procesów, zmniejszenie zbędnego zużycia surowców, materiałów, energii i czasu przeznaczanych wcześniej na korygowanie niezgodności, zmniejszenie kosztów produkcji.

Poza tym możesz liczyć na poprawę konkurencyjności swojego przedsiębiorstwa, czy też poprawę wizerunku firmy, korzystniejszą pozycję i zdobycie atutów podczas transakcji handlowych (zarówno odbiorcą, jak i poddostawcą), większą szansę na zdobycie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów, większą szansę na zdobycie znaku jakości Q.

Jakie są podstawowe założenia norm ISO 9000?

Mają one bardzo ogólny i uniwersalny charakter. Nie odnoszą się do żadnej konkretnej branży czy specjalności ani do żadnego konkretnego wyrobu. Są stosowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, przez organizacje nastawione na zysk, ale także przez organizacje typu non-profit.

Czym są normy ISO 9000:2000?

15 grudnia 2000 nastąpiła aktualizacja rodziny norm ISO 9000. Jest ona odpowiedzią na pojawiające się wyzwania nowoczesnego zarządzania i powoduje, że wszystkie organizacje posiadające wdrożony system zapewnienia jakości wg norm ISO 9000:1994 czeka przystosowanie istniejącego systemu do wymagań nowej normy.

Co to jest GMP i jakie ma znaczenie dla ISO 9000?

GMP (Good Manufacturing Practice) to praktyka dobrej produkcji. Są to po prostu zalecenia jakich musi przestrzegać producent, aby nie naruszyć obowiązujących w danym państwie przepisów sanitarnych dotyczących produkcji i obrotu środkami rolno-spożywczymi. Opracowanie zasad GMP powinno być punktem wyjścia dla opracowania i wdrażania innych systemów zapewnienia jakości. Wymagania GMP dotyczą podstawowych czynników utrzymania higienicznych warunków środowiska, zapobiegania przenikaniu do zakładu z zewnątrz owadów, ptaków i innych zwierząt, odpowiednich warunków magazynowania sprzętu, substancji chemicznych i produktów spożywczych, zapewnienia odpowiedniego miejsca na rozmieszczenie urządzeń produkcyjnych i magazynowych, właściwej wentylacji zakładu, utrzymania całości w dobrym stanie technicznym, skuteczności oświetlenia, gospodarki wodno-ściekowej, itp.

Jakie są wymierne korzyści pozyskania ISO?

Jeżeli chodzi o duże znane i renomowane firmy ISO nic nowego nie wnosi. Marka pracuje na siebie. Jeżeli jednak prowadzisz przedsiębiorstwa, dla którego dopiero próbujesz uzyskać uznanie, funkcjonujesz na rynku lokalnym, ISO może Ci pomóc. Musisz jednak i tak udowodnić swoją jakość. Szczególnie teraz, kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jeżeli chcesz sprzedawać na rynku międzynarodowym powinieneś wytwarzać produkt wysokiej jakości. Walcz zatem o zaufanie klienta, które oparte jest na szerokiej analizie pracy firmy, w oparciu o normy ISO 9000 i wydaniu stosownego certyfikatu jakości. Certyfikacja przedsiębiorstwa jest sposobem zagwarantowania, że firma przestrzega wymagań jednej z norm ISO 9000.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne