Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski

Zobacz, jakie są formalności związane z delegowaniem pracowników do Polski.

Jesteś zagranicznym przedsiębiorcą, który planuje delegowanie pracowników do świadczenia usług na terytorium Polski? Jeżeli tak, powinieneś wiedzieć, że będziesz musiał spełnić pewne obowiązki. Dotyczą one m.in. warunków zatrudnienia delegowanych pracowników, a także udzielania informacji instytucjom odpowiedzialnym w Polsce za przestrzeganie przepisów związanych z zatrudnieniem. Przepisy regulują także prawa, jakie mają delegowani pracownicy w przypadku sporów związanych z wykonywaniem pracy na terenie Polski.

Porady prawne

Pamiętaj też, że masz prawo oczekiwać od administracji w Polsce, aktualnych i wyczerpujących informacji, na temat warunków, praw i obowiązków wynikających z delegowania pracowników.

Poznaj najważniejsze kwestie związane z delegowaniem pracowników na terytorium Polski.

O czym należy pamiętać, jeśli chcesz delegować do Polski pracowników?

Warunki zatrudnienia delegowanych pracowników

Planując wykonywanie usług w Polsce przez delegowanych pracowników, powinieneś przede wszystkim zapoznać się z przepisami dotyczącymi warunków ich zatrudnienia.

Wyznaczenie osoby do współpracy z Państwową Inspekcją Pracy

Jeśli delegujesz pracowników do pracy w Polsce, powinieneś m.in. wyznaczyć osobę do współpracy z Państwową Inspekcją Pracy (jest to organ powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie o PIP). Odpowiednia osoba, powinna Cię reprezentować w trakcie ewentualnej kontroli.

Pracodawca z UE

W przypadku pracodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim wyznacza on osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień, przebywającą w okresie delegowania na terytorium Polski. Na żądanie PIP osoba ta przekazuje niezwłocznie PIP dane osoby upoważnionej do reprezentowania tego pracodawcy w trakcie kontroli.

Pracodawca spoza UE

W przypadku pracodawcy mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim wskazuje on osobę działającą w jego imieniu, przebywającą na terytorium RP i upoważnioną do jego reprezentowania przed Państwową Inspekcją Pracy.

Złożenie oświadczenia o delegowaniu pracownika

Bardzo ważnym obowiązkiem, który powinieneś wypełnić najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, jest złożenie oświadczenia do Państwowej Inspekcji Pracy. Zawiera ono informacje, które są przydatne w przypadku prowadzenia kontroli PIP. Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium Polski możesz złożyć za pośrednictwem biznes.gov.pl. Jeśli zmieniasz dane zawarte w oświadczeniu dotyczące danych identyfikacyjnych pracodawcy, danych osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z PIP, miejsca przechowywania dokumentów oraz danych identyfikacyjnych pracodawcy użytkownika, możesz wypełnić i złożyć zawiadomienie poprzez portal biznes.gov.pl. Zarówno złożenie oświadczenia, jak i zawiadomienia jest obowiązkowe.

Jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą, korzystającym z usług delegowanych do Polski pracowników, także powinienieś  zapoznać się z przepisami dotyczącymi delegowania. Zgodnie z nimi, możesz być odpowiedzialny (solidarnie z firmą delegującą pracowników do Polski) m.in. za ewentualne problemy z wypłatą wynagrodzeń.

Odpowiedzialność solidarna

Powinieneś wiedzieć, że twój polski partner, który zlecił twojej firmie wykonywanie usług związanych z budownictwem w Polsce, może być tak samo jak ty odpowiedzialny za kwestie związane z wynagrodzeniem pracowników.

Procedura składania skarg

Pracownicy mogą składać skargi do Państwowej Inspekcji pracy i dochodzić roszczeń związanych z wykonywaniem pracy na terytorium Polski przed sądem.

Źródła dodatkowych informacji na temat przepisów dotyczących delegowania

Podstawowym źródłem informacji na temat praw i obowiązków związanych z delegowaniem pracowników będzie dla ciebie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz punkt kontaktowy biznes.gov.pl. Jeśli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat przepisów, praw i obowiązków związanych z zatrudnianiem, kwestiami ubezpieczeniowymi, podatkowymi itp., możesz je uzyskać w wymienionych poniżej instytucjach.

Osoba odpowiedzialna w sprawie delegowania pracowników do Polski w Państwowej Inspekcji Pracy

Przepisy nakazują także wyznaczanie osoby odpowiedzialnej w Państwowej Inspekcji Pracy za udzielanie informacji o warunkach zatrudnienia oraz o zakresie ich stosowania do pracownika delegowanego na terytorium Polski.

Osoba odpowiedzialna w Państwowej Inspekcji Pracy za udzielanie informacji o warunkach zatrudnienia oraz o zakresie ich stosowania do pracownika delegowanego na terytorium Polski: Dariusz Górski, tel. (22) 111 35 28

Dane kontaktowe

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Departament Legalności Zatrudnienia
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl

Podstawa prawna:

Źródło: www.biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne