Dyskusja wokół zmian do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

5.6.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W Polsce nadal mamy problem, który nie jest tylko kwestią litery prawa, ale jego idei. Pogodzenie społecznej misji z zasadami gospodarki rynkowej w spółdzielniach mieszkaniowych jest tym problemem, nad którym nadal dyskutujemy - powiedział Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń 28 maja br. w Chorzowie, podczas otwarcia konferencji "Spółdzielczość mieszkaniowa - zarządzanie - polityka finansowa - gospodarowanie zasobami". Konferencja wpisuje się w cykl spotkań, które przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury odbywają ze środowiskiem spółdzielczym, w ramach dialogu prowadzonego nad niezbędnymi zmianami w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, uznającym niektóre z jej postanowień za niekonstytucyjne.  

Porady prawne

Podczas spotkania przedstawicieli Ministerstwa z reprezentacją Unii Spółdzielców Mieszkaniowych 26 maja br. w Miedzeszynie, przedstawione zostało stanowisko Ministra Infrastruktury wobec uwag zgłoszonych przez środowisko mieszkaniowe do projektu nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych... Spółdzielcy wskazywali na potrzebę tzw. dużej nowelizacji prawa spółdzielczego, która ich zdaniem rozwiązałaby wszelkie problemy systemowo, zarówno ułatwiając zadanie ustawodawcy, jak i usprawniając później stosowanie takiego prawa. Nie mniej dyskusji wywołała kwestia praw do gruntów, na których wznoszone były budynki spółdzielcze, uwłaszczania się na nich członków spółdzielni, współpracy z gminami w tym zakresie jak też nierzadkich w takich przypadkach postępowań odszkodowawczych. Zwracano także uwagę na problemy ksiąg wieczystych, niekompletnych zapisów i wynikającymi z tego różnorodnych roszczeń.

28 maja br., podczas spotkania w Chorzowie z udziałem Wiceministra P.Stycznia, podnoszono z kolei kwestię samodzielności spółdzielni mieszkaniowych i roli statutów w regulowaniu zasad ich działalności. Zgadzono się z tezą, że prawa rynkowe powinny być obowiązujące dla wszystkich uczestników rynku, ale podkreślano, że tym samym obciążeniom powinny odpowiadać te same prawa. Zwrócono uwagę na nierozwiązaną nadal kwestię przejętych mieszkań zakładowych oraz na problem opracowania wspólnych dla wszystkich spółdzielni standardów lustracyjnych.

Wiceminister Styczeń przypomniał o wysiłku finansowym państwa, które ze środków budżetowych dotuje zarówno działalność remontową jak i termomodernizacyjną, także na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.

Wskazał, że Ustawa w sprawie finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych... otwiera także przed spółdzielniami możliwość oddziaływania na lokalne samorządy przy zaspokajaniu przez gminy potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. Odnosząc się do prac nad nowelizacją Prawa spółdzielczego powiedział, że kwestie własności w obrębie spółdzielni nie będą w nim odgórnie regulowane. Przywrócone ma zostać pojęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i jego ustanawiania do roku 2012. Wiceminister poinformował także o podjęciu prac nad nową ustawą, która stworzyłaby regulację odrębną od Prawa spółdzielczego, dotycząc jednocześnie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli. Zachęcam do udziału w konsultacjach prowadzonych w związku z przygotowywanymi zmianami. Każda konstruktywna krytyka będzie rozważona. Bez niej, ograniczając się jedynie do wyrażania samej negacji, wspólnie doprowadzimy do powtórzenia się sytuacji z końca 2007 roku - podsumował Wiceminister Piotr Styczeń.

Źródło: www.mi.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Skąd się wzięłą idea wprowadzania zmian? Będący teraz przedmiotem prac Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, w tym m.in. zakazu możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zmian (...)

Wpłaty na fundusz remontowy właściciela lokalu w spółdzielni - opinia prawna

Wpłaty na fundusz remontowy właściciela lokalu w spółdzielni - opinia prawna

Stan faktyczny  Proszę o interpretację art. 1 pkt 3 ustawy z 03.06.2005r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 122 poz. 1024 z 2005r.), a mianowicie: czy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy tworzony przez spółdzielnię dotyczy także właścicieli lokali wydzielonych (nieograniczone prawo własności, także gruntu i udział procentowy w części wspólnej) (...)

Najem okazjonalny oraz zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - konsultacje projektów ustaw

Najem okazjonalny oraz zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - konsultacje projektów ustaw

O jakie projekty chodzi?Z dniem 18 lutego 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje społeczne nad projektami ustaw: o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jakie zmiany (...)

Trybunał Konstytucyjny: Prawo spółdzielcze w części niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny: Prawo spółdzielcze w części niezgodne z konstytucją

Osoby, które nie mają prawa do lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej, nie mogą być jej członkami. Tak zdecydował Trybunał Konstytucyjny rozpatrując przepisy obecnej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Trybunał za niekonstytucyjne uznał przepisy w obszarze prawa do majątku członków spółdzielni a także w zakresie prawa do lokali. Wniosek w tej sprawie złożyła grupa 60 (...)

Wykupienie mieszkań spółdzielczych za

Wykupienie mieszkań spółdzielczych za "złotówkę" tylko do końca roku

Tylko do końca roku obowiązują przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwalające na tzw. ?tani wykup" mieszkań spółdzielczych. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 roku (sygn. akt P 16/08). Na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie (...)

Mieszkania spółdzielcze na własność

Mieszkania spółdzielcze na własność

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwia już od wtorku wykup lokalu lokatorskiego nawet za kilka złotych. Dotyczy to głównie mieszkań w blokach budowanych w dekadzie Gierka.  (....)Największymi beneficjentami nowelizacji będą lokatorzy mieszkań z lat 70. i 80. Spółdzielnie budowały je wtedy za kredyt, który następnie członkowie spłacali w czynszu. Część (...)

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Z dniem 31 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przewiduje wiele zmian w prawie spółdzielczym, w tym m.in. dotyczące opłat za mieszkanie. Jakie prawa będą mieli członkowie spółdzielni mieszkaniowej? Nowelizacja wyodrębnia prawa (...)

Mniejszy popyt na mieszkania spółdzielcze

Mniejszy popyt na mieszkania spółdzielcze

Do zarządów dużych spółdzielni mieszkaniowych wpływa zaledwie po kilkanaście wniosków miesięcznie o wykup mieszkań lokatorskich. A w ubiegłym roku spółdzielcy przynosili nawet po kilkaset podań na miesiąc. W Warszawie można było uwłaszczyć ok. kilkadziesiąt tysięcy mieszkań spółdzielczych. Eksperci szacują, że od lata 2007 roku, czyli od momentu (...)

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Z dniem 31 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przewiduje wiele zmian w prawie spółdzielczym, w tym m.in. dotyczące opłat za mieszkanie. Jakie prawa będą mieli członkowie spółdzielni mieszkaniowej? Nowelizacja wyodrębnia prawa (...)

Program LIFE- Środowisko

Program LIFE- Środowisko

Tylko do 30 października 2005 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu LIFE-Środowisko - Projekty demonstracyjne. To już ostatni termin. Program ten dotyczy dużych innowacyjnych projektów w zakresie ochrony środowiska. Jakie projekty są współfinansowane? O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty posiadające osobowość prawną z państw Unii Europejskiej (...)

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Rząd w Planie Stabilności i Rozwoju przedstawionym 30 listopada 2008 r. zapowiedział przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w tym między innymi rozszerzenie skali możliwych zaliczek dla beneficjentów projektów nawet do 100% wartości projektu. Jest to na razie tylko plan, który nie ma żadnego przełożenia na konkretne decyzje. Jednak powoli następują zmiany w dostępie (...)

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Czym są fundusze strukturalne Unii Europejskiej? Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej (...)

Likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni

Likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych bez ograniczenia powierzchni

Będą zmiany w prawie budowalnym... Minister Waldemar Buda na konferencji prasowej zapowiedział zmiany w prawie budowalnym, a wśród nich, rozszerzenie możliwości budowy w uproszczonej procedurze domów jednorodzinnych, bez limitu powierzchni użytkowej. Minister przekazał w ręce obywateli także pakiet projektów domów jednorodzinnych do 70 m kw. do pobrania za darmo, (...)

Skorzystaj z programu PHARE 2003!

Skorzystaj z programu PHARE 2003!

PHARE 2003 jest to ostatnią edycją programu przedakcesyjnego PHARE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z opóźnieniem, dopiero 14 lipca br. ogłosiła zaproszenia do składania w wyznaczonych terminach wniosków o udzielenie wsparcia. W sumie do rozdysponowania będzie ponad 35 mln EUR. W tej edycji stosunkowo więcej środków przeznaczono na projekty inwestycyjne. Na PHARE 2003 składają (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe nie umogą odmawiać operatorom

Spółdzielnie mieszkaniowe nie umogą odmawiać operatorom

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą bez uzasadnionego powodu odmawiać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczenia usług w administrowanych przez siebie budynkach - taką decyzję UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny Z punktu widzenia lokatora korzystne jest, żeby na terenie jednego budynku usługi telekomunikacyjne mogło świadczyć jak najwięcej przedsiębiorców. Ich rywalizacja (...)

Tani wykup mieszkań zakładowych niekonstytucyjny

Tani wykup mieszkań zakładowych niekonstytucyjny

Koniec taniego wykupu mieszkań zakładowych. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, który na to pozwalał. Wszystkie spółdzielnie bez wyjątku muszą mieć walne zgromadzenie. (...) Nie podobał się Trybunałowi przepis dotyczący wykupu mieszkań zakładowych (art. 48 ust. 3). Chodzi o lokale w budynkach nieodpłatnie przekazanych spółdzielniom przez przedsiębiorstwa państwowe w (...)

Do końca roku spółdzielnia musi usamodzielnić swe nieruchomości

Do końca roku spółdzielnia musi usamodzielnić swe nieruchomości

Przynajmniej do końca roku spółdzielnie mieszkaniowe mogą przeprowadzać remonty ze środków wszystkich mieszkańców. Nie muszą jeszcze rozliczać odrębnie wpłat z każdego budynku Tak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Budownictwa wydanej w odpowiedzi napytania spółdzielni. (...) "Spółdzielnie mieszkaniowe jako osoby prawne prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają (...)

Czy będzie można taniej wykupić mieszkanie?

Czy będzie można taniej wykupić mieszkanie?

Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły dawać wyższe bonifikaty, przekształcając lokatorskie mieszkania we własnościowe (...)Chodzi o propozycje zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: ustawa). (...)Projekt pozwala też spółdzielniom określić w statucie korzystniejsze warunki przekształceń praw lokatorskich we własnościowe. (...)Członkowie spółdzielni będą mogli (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, chyba że nowy statut (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej (...)

Podział nieruchomości w spółdzielni

Podział nieruchomości w spółdzielni

Prosimy o wyjaśnienie i w miarę możliwości przedstawienie toku postępowania przy realizacji procedury uwłaszczenia na lokalach mieszkalnych zgodnie ze znowelizowaną ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

Znajoma posiada lokatorskie prawo do mieszkania spółdzielczego na podstawie przydziału z 1984 r. Syn chce przejąć mieszkanie. Oczywiście rodzic się zgadza. Spółdzielnia żąda jednak okazania (...)

Zamiana mieszkania

Zamiana mieszkania

Chcę zamienić mieszkania spółdzielcze lokatorskie na 2 mniejsze lub jedno z dopłatą. Propozycja, jaką otrzymałam, to właśnie miszkanie małe 35 m2 plus dopłata 200 tys. moje mieszkanie jest (...)

Rodzaje praw do lokalu

Rodzaje praw do lokalu

Jaka jest różnica pomiędzy następującymi terminami: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności? Jak ma się (...)

Podatek od zbycia lokalu nabytego przez zamianę

Podatek od zbycia lokalu nabytego przez zamianę

Podatnik jest właścicielem mieszkania (spółdzielcze prawo własnościowe) przez ponad 5 lat. Planuje dokonać zamiany mieszkania na inne o bardzo zbliżonej wartości i z tego tytułu czynność podlega (...)

Prawo spółdzielcze własnościowe a własność

Prawo spółdzielcze własnościowe a własność

Czy posiadanie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego jest równoznaczne z posiadaniem prawa własności? Posiadanie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (...)

Oddanie w najem użyczonego mieszkania

Oddanie w najem użyczonego mieszkania

Mój teść jest właścicielem mieszkania (spółdzielcze własnościowe prawo), którego nie używa. Czy może użyczyć mi tego mieszkania na czas nieoznaczony z jednoczesnym wyrażeniem zgody na jego (...)

Projekty uchwał w spółdzielni mieszkaniowej

Projekty uchwał w spółdzielni mieszkaniowej

Kilkunastu członków spółdzielni mieszkaniowej zgłosiło w ustawowym terminie projekty uchwał i zażądało umieszczenia ich w porządku obrad Walnego Zebrania. Niestety Zarząd nie umieścił tych (...)

Tworzenie wzorów haftów, projektów ubiorów, grafik

Tworzenie wzorów haftów, projektów ubiorów, grafik

Tworzę grafiki, wzory haftów, loga, projekty ubiorów. Jak zgodnie z przepisami należałoby sklasyfikować czynności wymienione w opisie sytuacji? Czy wzory haftów i projekty ubiorów należy uznać (...)

Stawka VAT na usługi projektantów ubiorów

Stawka VAT na usługi projektantów ubiorów

Tworzę grafiki, wzory haftów, loga, projekty ubiorów. Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi świadczone w ramach 74.87 B (wg PKD)? Według PKD kod 74.87.B określa działalność komercyjną pozostałą, (...)

Odpowiedzialność zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Odpowiedzialność zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. W 2007 roku spółdzielnia na koszt mieszkańców wykonała ciąg trawników wzdłuż kilku ulic osiedla. Od czasu wykonania do dziś trawniki są niszczone (...)

Firma remontowa niewywiązująca się ze zobowiązania

Firma remontowa niewywiązująca się ze zobowiązania

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Zawarłem ustnie umowę o wykonanie remontu siedziby firmy z jednym z wykonawców. Niestety on się z umowy nie wywiązuje (wykonał tylko część pracy) (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe - wykup gruntu

Spółdzielnie mieszkaniowe - wykup gruntu

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Spółdzielnia mieszkaniowa uchwaliła wykup gruntów od gminy. Ja ponieważ nie korzystam z bonifikaty przy lokalu użytkowym nie chcę (...)

Powierzchnia użytkowa w lokalu

Powierzchnia użytkowa w lokalu

Mam pytanie dotyczące pomiaru powierzchni użytkowej mieszkania. W 1994 roku spółdzielnia mieszkaniowa dokonując pomiaru powierzchni mieszkań nowowybudowanego budynku, posłużyła się normą PN-70 (...)

VAT w opłatach eksploatacyjnych za garaże

VAT w opłatach eksploatacyjnych za garaże

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał przydział spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania i stanowiska parkingowego w garażu podziemnym pod budynkiem. Spółdzielnia w opłatach (...)

Członek oczekujący w spółdzielni mieszkaniowej

Członek oczekujący w spółdzielni mieszkaniowej

Jak wygląda status członka oczekującego w spółdzielniach mieszkaniowych w chwili obecnej? Czy posiada on takie samo prawa i obowiązki jak pozostali członkowie? Kiedy można skreślić członka oczekującego (...)

Usuwanie drzew

Usuwanie drzew

Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się do tut. Wydziału z wnioskiem o usunięcie drzew, na podstawie oświadczenia woli we własnym imieniu oraz w imieniu pozostałych współwłaścicieli w ramach (...)

FORUM PRAWNE

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe W 1999 r. przekształciłam mieszkanie spółdzielcze na własnościowe, podpisując jedynie umowę ze spółdzielnią mieszkaniową i wpłacając (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Sąsiad chce abyśmy po jego smierci przejęli jego mieszkanie lokatorskie!!!

Sąsiad chce abyśmy po jego smierci przejęli jego mieszkanie lokatorskie!!! Sąsiedzi moich teściów nie mają dzieci ani żadnej bliskiej rodziny. Zaproponowali nam ich mieszkanie po ich śmierci (są (...)

Zmiana głównego najemcy (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu)

Zmiana głównego najemcy (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu) Moj brat posiada spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszlanego w SM. W mieszkaniu tym w rzeczywistosci zamieszkuje ja wraz (...)

Umowa o dzieło, reklamacja po wystawieniu rachunku

Umowa o dzieło, reklamacja po wystawieniu rachunku Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o rozwiązanie poniższego problemu: Od dnia 2 września zaczęłam współpracę z pewną spółką jako (...)

Innowacyjne projekty mieszkań

Innowacyjne projekty mieszkań Witam, Czy jeśli mam zamiar zainwestować pieniądze w [url=http://www.studioatrium.pl/]nowoczesny projekt domu[/url] jednorodzinnego - coś innowacyjnego (może eko?) (...)

PIRACKI AUTOCAD, a projekty studentów

PIRACKI AUTOCAD, a projekty studentów Witam! Jestem na studiach technicznych. Robimy dużo projektów. Potrzebny nam jest do tego program AutoCAD. Nie stać mnie na orginalną wersje i ściągam pirata. Co (...)

pracodawca- praca nielegalnie

pracodawca- praca nielegalnie Chciałabym się dowiedzieć czy powinnam coś w tej sprawie podjąć kroki, co powinnam zrobić i co to da. Otóż po studiach znalazłam pracę w biurze projektowania wnętrz. (...)

zwracam sie z dosc zlozona sprawa, bardzo poprosze o wycene. Jestem obywatelem RP pacujacym obecnie

zwracam sie z dosc zlozona sprawa, bardzo poprosze o wycene. Jestem obywatelem RP pacujacym obecnie zwracam sie z dosc zlozona sprawa, bardzo poprosze o wycene. Jestem obywatelem RP pacujacym obecnie (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe..

Spółdzielnie mieszkaniowe.. Moja mama jako jedyna lokatorka w klatce nie ma założonych wodomierzy. Ostatnio dostała pismo ze spółdzielni informujące, iż obciżąono ją kwotą 1000 zł za zużycie (...)

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego prosze o kontakt Jadwide w zwiazku ze sprawami zwiazanymi z TBS...wszystkich ktorzy sie na tym znaja i maja doswiadczenie i wiedze z tego zakresu równiez...moj mail (...)

Wymiana okien przez Spółdzielnie Mieszkaniwą - Podstawa Prawna

Wymiana okien przez Spółdzielnie Mieszkaniwą - Podstawa Prawna Dzień dobry. Mam takie pytanie: Mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym mając tytuł prawny lokatora a mieszkanie jest Spółdzielcze. Czy (...)

Porady prawne