Jak przebiega szczepienie przeciwko COVID-19 i jak się do niego przygotować?

W jaki sposób można się zaszczepić przeciwko COVID-19? W jaki sposób można zapisać się na szczepienie?

Porady prawne

Jak zapisujesz / rejestrujesz się na szczepienie?

W tym celu możesz:

 • zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989;
 • skontaktować się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień;
 • zapisać się , wysyłając SMS na numer 664 908 556  lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie;
 • zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl.     

  Żeby zapisać się na szczepienie w ten sposób, trzeba się zalogować profilem zaufanym lub dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (e-dowód). Osoby, które mają konto internetowe w bankach spółdzielczych, PKO BP lub Pekao SA mogą zalogować się do tego formularza takimi samymi danymi, jakimi logują się na swoje konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO BP, konto internetowe w Pekao SA lub banku spółdzielczym. Jeśli jesteś osobą 70+, możesz założyć tymczasowy profil zaufany, kontaktując się z urzędnikiem przez komputer.

Podczas rejestracji możesz wybrać dokładny termin oraz miejsce Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy, że podasz swój numer PESEL. 

Wszystkie e-skierowania na szczepienie są ważne przez 90 dni. Jeśli nie posiadasz numeru PESEL lub minął termin ważności pierwszego e-skierowania, o wystawienie kolejnego e-skierowania możesz poprosić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeżeli zarejestrowałeś/aś się na szczepienie i masz wyznaczony termin, to Twoje e-skierowanie nie traci ważności aż do zakończenia szczepienia. Jeśli Twoje e-skierowanie przestanie być ważne, nim zapisałeś/aś się na szczepienie, zostanie Ci wystawione kolejne. 

Przedłużanie ważności e-skierowań dla seniorów 

E-kierowania na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób 80+ zostały ponownie wystawione. Wkrótce zostanie przedłużona ważność e-skierowań dla siedemdziesięciolatków. Nie zwlekaj, umów się na szczepienie

E-skierowania na szczepienie przeciw COVID-19 ważne są 90 dni. Dla wszystkich osób 80+ zostały wystawione 13 stycznia i straciły już swoją ważność.

Dlatego teraz zostały anulowane i wystawione ponownie dla tych osób, które:

 • jeszcze się nie zaszczepiły
 • nie są umówione na termin szczepienia
 • nie miały pozytywnego wyniku na COVID-19 od 13 stycznia.

Znajdziesz Twoje e-skierowanie na Internetowym Koncie Pacjenta.

Jeżeli masz już termin szczepienia, na który umówiłeś/aś się, kiedy Twoje e-skierowanie było ważne, nie musisz nic robić. Twoje e-skierowanie jest dalej ważne aż do zakończenia całego cyklu szczepienia. Jeśli jednak anulujesz swoją wizytę lub punkt szczepień to zrobi, gdy Twoje e-skierowanie jest już po terminie, to wówczas nie umówisz się od razu na nowy termin.

Jeżeli tak się stanie, poczekaj, aż Centrum e-Zdrowia wystawi Ci ponownie e-skierowanie na szczepienie. To, czy są seniorzy, którzy potrzebują nowego e-skierowania, jest na bieżąco monitorowane.

Począwszy od 18 kwietnia, przez 3 dni, anulowane są i ponowne wystawiane e-skierowania dla osób w wieku 70-79 lat, według tych samych zasad (te skierowania były wystawiane w dniach 19 – 21 stycznia 2021).

E-skierowania nie dostają osoby, które są ozdrowieńcami, póki nie minie 90 dni od wyniku pozytywnego testu; potem e-skierowanie jest automatycznie wystawione. 

Pamiętaj, że jeśli jesteś ozdrowieńcem, a Twoje e-skierowanie wygasło, to nowe zostanie Ci wystawione po 90 dniach od daty pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień? Skorzystaj z transportu!

Jeżeli potrzebujesz transportu do punktu szczepień, bo masz problemy z samodzielnym dotarciem na miejsce, możesz skorzystać z transportu zorganizowanego przez samorządy.

Chcesz się zaszczepić, ale masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień? Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia.

Osoby, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu, także mogą skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19. W tym celu gminy zorganizowały specjalny transport z domu pacjenta do punktu szczepień. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień lub za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu, który jest obsługiwany przez poszczególne gminy.

Kto może skorzystać z transportu do punktu szczepień?

Ze specjalnego transportu mogą skorzystać:

 • osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
 • osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
 • osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Najpierw rejestracja, później umówienie transportu – jak to zrobić krok po kroku?

Sprawdź, jak umówić transport do punktu szczepień, gdy:

Rejestrujesz się za pomocą infolinii 989

Rejestracja na szczepienie opisana jest w zakładce rejestracja przez infolinię.

 1. Podczas rejestracji, poinformuj konsultanta, że chcesz skorzystać z transportu do punktu szczepień.
 2. Jeśli spełniasz kryteria, konsultant infolinii 989 przekaże Ci numer telefonu na infolinię Twojej gminy.
 3. Zadzwoń na wskazany numer i poinformuj o swoim terminie i miejscu szczepienia.
 4. Koordynator gminny skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić termin oraz formę transportu.
Rejestrujesz się bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień

Rejestracja na szczepienie opisana jest w zakładce Rejestracja.

 1. Podczas rejestracji poinformuj, że chcesz skorzystać z transportu do punktu szczepień.
 2. Jeśli spełniasz kryteria, po zarejestrowaniu Cię,  punkt szczepień zgłosi Twoje zapotrzebowanie na transport do koordynatora gminnego. Nie musisz sam kontaktować się z infolinią gminną.
 3. Koordynator gminny skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić termin oraz formę transportu.
Rejestrujesz się przez Internet

Rejestracja na szczepienie opisana jest w zakładce rejestracja przez eRejestrację.

 1. Po zakończeniu rejestracji, wyświetli się link do spisu gmin oraz numerów infolinii gminnych.
 2. Znajdź swoją gminę i zadzwoń na wskazany numer.
 3. Poinformuj koordynatora gminnego o terminie i miejscu swojego szczepienia.
 4. Koordynator gminny skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić termin oraz formę transportu.

Umówiłem transport, ale muszę zmienić datę - co wtedy?

Sprawdź, co zrobić, jeśli umówiłeś się na transport, ale termin Twojego szczepienia uległ zmianie.

Zmiana terminu na wniosek pacjenta

Jeśli zarejestrowałeś się na szczepienie za pomocą infolinii 989 lub internetowo i umówiłeś się na transport, ale chcesz zmienić termin:

 • Dokonaj zmiany terminu szczepienia. Jeśli rejestrowałeś się za pomocą strony internetowej – zrób to właśnie tam. Jeśli dokonałeś rejestracji przez infolinię 989, skontaktuj się z nią ponownie, aby ustalić nowy termin.
 •  Zadzwoń na infolinię gminną i poinformuj koordynatora o zmianie terminu i miejsca Twojego szczepienia.  
 • Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.

Jeśli zarejestrowałeś się bezpośrednio w punkcie szczepień i umówiłeś się na transport, ale chcesz zmienić termin:

 • Skontaktuj się z punktem szczepień i ustal nowy termin.
 • Punkt szczepień przekaże informację o zmianie terminu szczepienia do koordynatora gminnego.
 • Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.

Zmiana terminu na wniosek rejestrującego

Jeśli zarejestrowałeś się na szczepienie za pomocą infolinii 989 lub internetowo i umówiłeś się na transport, ale podmiot rejestrujący musi zmienić termin Twojego szczepienia:

 • Zostanie dokonana rejestracja nowego terminu szczepienia. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub przez SMS.
 • Zadzwoń na infolinię gminną i poinformuj koordynatora o zmianie terminu i miejsca Twojego szczepienia.  
 • Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.

Jeśli zarejestrowałeś się bezpośrednio w punkcie szczepień i umówiłeś się na transport, ale podmiot rejestrujący musi zmienić termin Twojego szczepienia:

 • Zostanie dokonana rejestracja nowego terminu szczepienia. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub przez SMS.
 • Punkt szczepień przekaże informację o zmianie terminu szczepienia do koordynatora gminnego.
 • Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.

Zmiana terminu na wniosek gminy

Jeśli zdarzy się sytuacja, że Twoja gmina nie będzie mogła zapewnić Ci transportu w terminie Twojego szczepienia:

 • Koordynator gminny skontaktuje się z punktem szczepień i ustali nowy termin Twojego szczepienia. Zostaniesz o tym poinformowany.
 • Koordynator dokona dla Ciebie nowej rezerwacji na transport i Cię o tym poinformuje.

Zob. Gminne infolinie - transport na szczepienia przeciw COVID-19

Kiedy punkt szczepień przyjedzie do Ciebie?

Jeśli Twój stan zdrowia uniemożliwia Ci dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień lub skorzystanie z transportu organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego i potrzebujesz szczepienia w miejscu zamieszkania (pobytu), skontaktuj się z Twoją przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej. 

W jaki sposób zorganizowane są szczepienia w domu i kto może z nich skorzystać?

 

Jeśli stan Twojego zdrowia nie pozwala Ci na samodzielne dotarcie do punktu szczepień i jesteś pacjentem leżącym, możesz zgłosić potrzebę szczepienia w domu. W tym celu:

 • zgłoś się telefonicznie do swojej przychodni POZ. Może to zrobić za Ciebie Twój opiekun. Jeśli masz wątpliwości, kto jest Twoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i w jakiej przychodni przyjmuje, znajdziesz tę informację na swoim Internetowym Koncie Pacjenta
 • lekarz lub pielęgniarka z Twojej przychodni ocenią, czy kwalifikujesz się do szczepienia w domu. Pomocna w tym zakresie będzie dokumentacja medyczna, dlatego warto upewnić się, w przypadku leczenia się u specjalisty, że lekarz pierwszego kontaktu ma aktualną informację o Twoim stanie zdrowia
 • jeśli lekarz/pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uznają, że powinieneś/aś być zaszczepiony/a w domu, zawiadamiają wyjazdowy punkt szczepień oraz informują o tym Ciebie lub Twojego opiekuna
 • najbliższy dla Twojego miejsca zamieszkania/pobytu wyjazdowy punkt szczepień otrzyma Twoje zgłoszenie do szczepienia od lekarza POZ i skontaktuje się z Tobą telefonicznie celem ustalenia dogodnego terminu szczepienia
 • lekarz, który przyjedzie na wykonanie szczepienia, dodatkowo oceni przed zabiegiem, czy możesz być zaszczepiony/a. Warto zapoznać się z kwestionariuszem kwalifikacji do badania, a jeśli jest taka możliwość, wydrukować go i wypełnić. Ekipa wyjazdowa zostanie przez 15 minut po szczepieniu, na wypadek wystąpienia odczynu poszczepiennego.
Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie jest inne rozwiązanie - przygotowany jest specjalny transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

Zapis na szczepienie przez e-rejestrację na pacjent.gov.pl

Od 22 stycznia br. e-rejestracja podpowiada pacjentowi, gdzie może się zaszczepić w danym województwie, w najszybszym dostępnym terminie. Może to być więc miejsce oddalone od miejsca zamieszkania pacjenta. Jeżeli dla pacjenta ważniejsze jest, by punkt szczepień znajdował się blisko jego miejsca zamieszkania, powinien sprawdzić dostępność terminów, wybierając konkretną miejscowość w wyszukiwarce.

Pamiętaj, że możesz wybrać dowolny punkt szczepień, niekoniecznie najbliższy. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

Uwaga, nie zaznaczaj „dowolny czas i termin”. Wybierz coś.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji otrzymasz powiadomienie SMS-em, a następnie, również SMS-em, przypomnienie na dzień przed planowanym terminem szczepienia.

Możesz anulować wizytę, zmienić termin lub wybrać inny punkt szczepień przed przyjęciem pierwszej dawki szczepionki. Jednak już po pierwszym szczepieniu – nie będziesz mógł dokonać zmiany. Wynika to z konieczności podania drugiej dawki szczepionki, która pochodzi od tego samego producenta. Druga dawka musi też zostać podana w określonym terminie, tak by szczepienie było maksymalnie skuteczne.

Jak zarejestrować się poprzez SMS?

 • Wyślij SMS-a o treści SzczepimySie na numer 664 908 556  lub 880 333 333,
 • dostaniesz SMS z prośbą o podanie numeru PESEL,
 • wpisz swój numer PESEL i odeślij SMS. Jeżeli się pomylisz i wpiszesz błędny numer PESEL, dostaniesz SMS-a z prośbą o poprawne wprowadzenie danych,
 • dostaniesz kolejny SMS, tym razem z prośbą o Twój kod pocztowy,
 • wyślij odpowiedź, wpisując kod pocztowy w formacie: 00222 lub 00–222. Jeżeli się pomylisz i wpiszesz błędnie kod pocztowy, dostaniesz SMS-a z prośbą o poprawne wprowadzenie danych,
 • otrzymasz informację o: najbliższym możliwym terminie szczepienia, adresie placówki, w której to szczepienie ma być wykonane, a także godzinie szczepienia;
 • jeśli akceptujesz termin i miejsce, odpowiedz, wysyłając SMS o treści: TAK,
 • Po akceptacji terminu i miejsca otrzymasz wiadomość, że wizyta została umówiona. Dostaniesz SMS z przypomnieniem na dobę przed szczepieniem,
 • jeśli termin i lokalizacja Ci nie odpowiada, odpowiedz: NIE,
 • jeżeli odpowiedziałeś NIE, otrzymasz SMS z propozycją nowego terminu, godziny oraz lokalizacji.

Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnych terminów, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w momencie uruchomienia nowych terminów szczepień.

Uwaga! Brak odpowiedzi na SMS w czasie 5 minut przerwie proces rejestracji.

Z jednego numeru telefonu możesz zarejestrować na szczepienie tylko trzy osoby.

W celu zmiany terminu szczepienia zadzwoń pod numer 989.

Jeśli nie udało Ci się dodzwonić na 989, to z numeru 664 908 556 dostaniesz SMS o treści: „Nadal chcesz zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19? Odpowiedz POTWIERDZAM lub skontaktuj się z numerem 989”. Jeśli odpiszesz „Potwierdzam”, to infolinia skontaktuje się z Tobą, kiedy pojawią się nowe terminy szczepień w Twojej okolicy.

Jak przebiega szczepienie?

Szczepionka podawana jest domięśniowo, w ramię. Nie musisz się w żaden sposób przygotowywać do zabiegu. Na miejscu, przed samym szczepieniem lekarz zbada Cię, by ocenić, czy możesz zostać zaszczepiony/a.

Po szczepieniu konieczna będzie 15. minutowa obserwacja pod kątem ewentualnego wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP).

Jeśli dostaniesz szczepionkę, która wymaga podania drugiej dawki, na termin drugiego szczepienia umów się od razu w punkcie szczepień, w którym otrzymałeś/aś pierwszą dawkę.

Informacja o przebytym szczepieniu

Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-karty szczepień w systemie e-zdrowie (P1). Pacjent otrzyma też zaświadczenie o szczepieniu. Informację o przyjętych kolejnych dawkach szczepień znajdziesz też na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel będzie do pobrania – po przyjęciu drugiej dawki szczepionki – kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie. O wydruk tego kodu QR możesz również poprosić punkt szczepień.

Zaloguj się na Twoje Internetowe Konto Pacjenta, wybierz „Profilaktyka”, a następnie „Szczepienia” i znajdziesz informację o przebytym szczepieniu przeciw COVID-19 i kod QR

Jeśli masz mniej niż 60 lat...

Najpierw szczepić się zaczęli seniorzy. Jeżeli jesteś osobą w wieku 40-59 lat i zgłosiłeś/aś chęć zaszczepienia się w styczniu lub lutym, to obecnie masz wystawione e-skierowanie na szczepienie. Zadzwoni do Ciebie automatyczny system, który zaproponuje Ci termin szczepienia. Może też przyjść informacja z propozycją terminu SMS-em.

Jeśli masz skończone 18 lat i nie zgłosiłeś/aś chęci zarejestrowania się na szczepienia, poczekaj na termin szczepień Twojej grupy wiekowej.  

Informację o tym, że zaczynają się szczepienia dla kolejnej kategorii wiekowej osób znajdziesz też na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie. Będą też o tym mówiły media.

W razie pytań lub wątpliwości

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne