26.2.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

HIV i AIDS

HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS. Problem HIV i AIDS na świecie jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Według danych UNAIDS pod koniec 2016 r. na świecie żyło około 36,7 milionów osób z HIV/AIDS.

W Polsce wirusem HIV zakażają się przede wszystkim osoby młode. W 2016 roku wśród nowo zakażonych zdecydowanie dominowali mężczyźni (87%). Osoby, wśród których rozpoznano zakażenie HIV, to:

 • 33% w wieku 20-29 lat – 417 przypadków zakażenia HIV,
 • 38% w wieku 30-39 lat – 478 przypadków,
 • 6% miało 40-49 lat – 194 osoby. 

Jakie są drogi zakażenia wirusem HIV?

Najczęstszymi powodami zakażenia są brak wiedzy na temat możliwych dróg zakażenia oraz ignorowanie ryzyka.

Trzy główne drogi zakażenia:

 • kontakty seksualne (waginalne, analne, oralne) z penetracją oraz kontaktem z materiałem potencjalnie zakaźnym – sperma, prejakulat i wydzielina z pochwy bez zastosowania zabezpieczenia (prezerwatywy);
 • gdy krew zakażonej osoby trafi do naszego krwiobiegu, np. przez używanie tych samych igieł i strzykawek;
 • zakażenia wertykalne – matka zakażona HIV może zakazić swoje dziecko w czasie ciąży, porodu lub podczas karmienia piersią. 

Jak uniknąć zakażenia HIV?

Zakażeniu HIV można zapobiec. Jeśli zdarzyła ci się sytuacja, podczas której wystąpiło ryzyko zakażenia, natychmiast zgłoś się do najbliższego szpitala zakaźnego. Takie sytuacje to m.in.:

 • kontakt z krwią osoby zakażonej HIV, np. po zakłuciu nieznaną igłą,
 • przemoc seksualna.

Wykaz placówek znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl w zakładce Ekspozycja na HIV

Im szybciej przyjmiesz leki (najlepiej w ciągu 2–3 godzin po zdarzeniu), tym większą masz szansę na pozbycie się wirusa z organizmu i uniknięcie zakażenia. Po 48 godzinach jest już za późno na podanie leków.

Zasady unikania zakażenia:

 • Zachowaj ostrożność, gdy ktoś się skaleczy.
 • Zabiegi kosmetyczne i tatuaże wykonuj tylko u wykwalifikowanych osób, w sprawdzonych miejscach.
 • Nie pożyczaj maszynki do golenia, szczoteczki do zębów i innych przyborów kosmetycznych.
 • Jeśli używasz strzykawek i igieł – upewnij się, czy są sterylne.
 • Unikaj przygodnych kontaktów seksualnych.

W czasach, gdy istnieje skuteczna terapia antyretrowirusowa, wiedza o drogach zakażenia HIV ratuje życie! 

Fakty dotyczące zakażenia HIV

Nie zakazisz się HIV:

 • mieszkając z osobą zakażoną;
 • korzystając ze wspólnych talerzy, szklanek, sztućców;
 • korzystając z tej samej łazienki (należy używać własnej szczoteczki do zębów i maszynki do golenia);
 • korzystając ze wspólnej toalety;
 • uprawiając sport, np. na basenie;
 • przez kichnięcie czy kasłanie;
 • przez ukąszenie komara (wirus w ciele komara ulega zniszczeniu);
 • poprzez dotyk, czy pocałunki;
 • poprzez pot, ślinę, łzy, mocz czy kał (jeśli nie ma domieszki krwi);
 • oddając krew (w Polsce używa się wyłącznie jednorazowego sprzętu);
 • podczas kontaktów towarzyskich i zawodowych. 

Test na HIV

Zakażenie HIV może nie powodować charakterystycznych objawów ani dolegliwości przez wiele lat. W tym czasie nawet w badaniach okresowych (wykonywanych np. do pracy) lub w badaniach podstawowych może nie być żadnych odchyleń od normy. Jedynym sposobem, aby to sprawdzić, jest wykonanie testu na HIV.

Gdzie zrobisz test na HIV?

W każdym województwie działają punkty konsultacyjno-diagnostyczne (PKD), w których zrobisz test bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo. W PKD możesz także skonsultować się z doradcą, który rozwieje twoje wątpliwości i poinformuje cię, np. jak się zachowywać, aby nie narazić na zakażenie HIV siebie i innych.

Na czym polega test na HIV?

Test polega na badaniu próbki krwi pobranej zazwyczaj z żyły w zgięciu łokciowym. Następnie próbka trafia do laboratorium, gdzie sprawdza się, czy występują w niej:

 • przeciwciała anty-HIV, które wytwarzają się w organizmie osoby zakażonej, aby walczyć z wirusem,
 • antygen p24, który również wskazuje na obecność HIV.

Są to testy III i IV generacji. Wyniki testów wykonanych w PKD często są znane już następnego dnia, niekiedy 2 – 3 dni później. Aby wykonać test, nie musisz być na czczo.

Wynik negatywny

Wynik negatywny (ujemny) oznacza, że prawdopodobnie nie jesteś zakażony wirusem. Jednak 100% pewności uzyskasz dopiero, gdy od potencjalnego zakażenia do zrobienia testu minęły przynajmniej 3 miesiące. Dlatego właściwy termin wykonania testu powinieneś ustalić z lekarzem lub doradcą z punktu konsultacyjno-diagnostycznego.

Wynik pozytywny

Pozytywny (dodatni) wynik testu należy zawsze potwierdzić testem potwierdzenia (np. Western blot). Dopiero pozytywny wynik testu potwierdzenia oznacza zakażenie. Wówczas musisz jak najszybciej zgłosić się do lekarza specjalisty, który zajmuje się leczeniem osób z wirusem HIV.

Jeśli sądzisz, że możesz być zakażony HIV, powinieneś skontaktować się z doradcą w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym.

Więcej informacji

Więcej informacji uzyskasz, dzwoniąc pod telefony zaufania HIV/AIDS (połączenie płatne tylko za pierwszą minutę):

 • 22 692 82 26
 • 801 888 448

Zobacz też:

Leczenie – terapia antyretrowirusowa (ARV)

Od pierwszego stwierdzonego na świecie przypadku zachorowania na AIDS minęło już ponad 35 lat. Do dziś nie udało się całkowicie usunąć z organizmu człowieka HIV. Jednak wieloletnie badania oraz postęp wiedzy na temat zakażenia HIV i AIDS, pozwoliły opracować zalecenia dotyczące terapii antyretrowirusowej.

Zgodnie ze standardami medycznymi, leczenie antyretrowirusowe (ARV) powinno być stosowane u wszystkich osób zakażonych HIV.

Cel leczenia antyretrowirusowego

Celem leczenia ARV jest:

 • poprawa stanu zdrowia osób żyjących z HIV,
 • odbudowa ich sytemu odpornościowego,
 • zmniejszenie ryzyka rozwoju AIDS,
 • obniżenie zakaźności osoby żyjącej z wirusem HIV, a tym samym zmniejszenie ryzyka zakażenia innych osób. 

Korzyści terapii antyretrowirusowej

Rozpowszechnienie terapii antyretrowirusowej przyczyniło się do:

 • spadku śmiertelności osób chorych na AIDS,
 • zmniejszenia liczby zachorowań na gruźlicę, która u osób zakażonych HIV i chorych na AIDS występuje jako tzw. zakażenie oportunistyczne. Takie zakażenia występują tylko u osób pozbawionych naturalnej odporności,
 • zmniejszenia liczby zakażeń spowodowanych niską odpornością oraz zachorowań na nowotworowy związane z AIDS.

Efektem rozpowszechnienia terapii jest to, że chorzy coraz rzadziej wymagają długotrwałej hospitalizacji i drogiego leczenia. Obecnie częściej prowadzą aktywne życie osobiste, zawodowe, towarzyskie, a choroba – mimo że nadal powinna być monitorowana przez specjalistę – nie wymaga pobytu w szpitalu. 

Kto kwalifikuje się do leczenia?

Decyzję o rozpoczęciu leczenia antyretrowirusowego podejmuje lekarz specjalista w oparciu o aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS).

 Lekarz rozpatruje każdy przypadek indywidualnie. Uwzględnia m.in.:

 • stan kliniczny pacjenta,

 • liczbę limfocytów CD4,

 • poziom wiremii HIV RNA,

 • współistniejące zakażenia i choroby.

Rozpoczęcie leczenia ARV wymaga świadomej, pisemnej zgody pacjenta. W imieniu dziecka do 18 roku życia zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

 Pacjent może wybrać ośrodek/placówkę medyczną na terenie całej Polski. Może również zmieniać ośrodek w trakcie trwania terapii ARV, np. ze względu na przeprowadzkę. Zobacz: wykaz ośrodków referencyjnych.

Terapią ARV nie obejmuje się osób, które nie gwarantują ścisłej współpracy lub kontynuacji leczenia z przyczyn psychospołecznych.

Diagnostyka pacjentów leczonych antyretrowirusowo

Aby właściwie zaplanować i prowadzić terapię antyretrowirusową, konieczne jest wykonywanie oznaczania:

 • poziomu wiremii HIV RNA,
 • liczby limfocytów CD4/CD8,
 • allelu układu HLA B*5701,
 • tropizmu CCR5 – w uzasadnionych przypadkach klinicznych.

U pewnej grupy pacjentów wykonuje się również testy lekooporności wirusa HIV na leki ARV.

W Polsce diagnostyka pacjentów zakażonych HIV, a nieleczonych wcześniej antyretrowirusowo, jest prowadzona zgodnie z Rekomendacjami PTN AIDS.

Wykaz ośrodków referencyjnych

W Polsce leczeniem osób żyjących z HIV zajmują się lekarze specjalizujący się w terapii tego zakażenia, którzy pracują w ośrodkach/placówkach medycznych realizujących Program polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia.

Sprawdź gdzie znajduje się najbliższa placówka medyczna realizująca Program leczenia ARV.

Leczenie po narażeniu na zakażenie

Leki antyretrowirusowe stosuje się również  profilaktycznie – jeśli zaistniała sytuacja, w której mogło dojść do zakażenia.

Jeśli do zakażenia mogło dojść w wyniku zdarzenia nie związanego z wykonywaniem pracy (tzw. ekspozycja pozazawodowa wypadkowa), koszty leków finansuje Ministerstwo Zdrowia. Takie zdarzenia to m.in.:

 • przemoc seksualna,
 • narażenie na zakażenie HIV np. przy zakłuciu igłą nieznanego pochodzenia,
 • zachlapanie krwią lub materiałem potencjalnie zakaźnym zawierającym krew:
  • śluzówek,
  • ran z naruszeniem ciągłości skóry.

Jeśli do zarażenia mogło dojść w wyniku zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy, koszty takiej profilaktyki – w tym leków antyretrowirusowych – pokrywa pracodawca lub zlecający pracę.

Dzięki zastosowaniu leków ARV w profilaktyce, nie zarejestrowano żadnego przypadku zakażenia HIV po zawodowym lub pozazawodowym wypadkowym narażeniu na zakażenie. 

Dodatkowe materiały:

 • Postępowanie po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV) – ulotka
 • Postępowanie po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny (HIV/HBV/HCV) – plakat elektrostatyczny

Porady prawne

Ważne dla osób zakażonych HIV

Świadomość zakażenia wirusem HIV może uratować ci życie. Znajdziesz się pod opieką lekarzy, którzy specjalizują się w terapii osób zakażonych HIV. Umożliwi to monitorowanie twojego stanu zdrowia i utrzymanie organizmu w możliwie najlepszej kondycji.

Życie z HIV nie różni się wiele od życia bez zakażenia. Jeśli jesteś zakażony wirusem HIV:

 • nie możesz oddawać krwi;
 • nie możesz oddawać narządów do przeszczepów;
 • w kontaktach seksualnych powinieneś używać prezerwatyw.

Zakażenie HIV przenosi się przez krew, więc powinieneś unikać sytuacji, które są ryzykowne dla osób niezakażonych.

Jeśli jesteś zakażony, nie masz obowiązku mówić o swojej chorobie pracodawcy, współpracownikom, znajomym itd. Jedyną osobą, która powinna o tym wiedzieć, jest twój partner seksualny.

Bezpośrednie narażenie innej osoby na zakażenie HIV (np. zatajenie informacji o zakażeniu przed partnerem seksualnym) jest zabronione przez polski Kodeks karny i podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Czytaj więcej m.in. o zasadach higieny, opiece lekarskiej, leczeniu, szczepieniach, odżywianiu i zasadach, o których warto pamiętać, podróżując w Poradniku dla osób żyjących z HIV.

HIV a ciąża i dziecko

Zakażenia wertykalne matka-dziecko

Ryzyko zakażenia dziecka przez matkę wirusem HIV (tzw. transmisja wertykalna) wynosi wśród kobiet w Europie 15–30%. W Polsce w latach 1985-2016 zarejestrowano około 220 takich zakażeń u dzieci, przy czym prawie wszystkie wynikały z nierozpoznania zakażenia u matki. W ponad 90% przypadków do zakażenia HIV dzieci dochodzi w czasie ciąży, porodu i karmienia piersią.

Gdy kobieta wie o swoim zakażeniu i jest pod opieką specjalisty, szanse na urodzenie zdrowego dziecka wynoszą niemal 99%. Jeśli stwierdzono zakażenie HIV u kobiety w ciąży, należy:

 • poddać kobietę terapii antyretrowirusowej;
 • zabezpieczyć okres porodu: przeprowadzić akcję porodową zgodnie z rekomendacjami PTN AIDS, zadbać o właściwą profilaktykę lekową ARV u noworodka.

Profilaktyka zakażeń wertykalnych

Profilaktyka zakażeń wertykalnych stosowana jest w Polsce od 1994 roku. Pozwala ona na zminimalizowanie ryzyka transmisji perinatalnej. Czynniki zwiększające ryzyko to:

 • wysoka wiremia u matki,
 • brak lub nieskuteczne leczenie antyretrowirusowe podczas ciąży,
 • przedwczesny poród,
 • zapalenie błon płodowych (chorioamninitis),
 • poród zabiegowy,
 • nacięcie krocza,
 • poród przedłużony,
 • karmienie piersią. 

Badania w kierunku zakażenia wirusem HIV u kobiet w ciąży

Jeśli jesteś w ciąży – poproś swojego lekarza-położnika, aby zlecił ci badanie w kierunku zakażenia HIV.

Zgodnie z Rekomendacjami Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego badanie powinno być wykonywane przez wszystkie ciężarne kobiety dwa razy:

 • pierwsze – podczas pierwszej wizyty (do 10. tygodnia ciąży),
 • drugie – w trzecim trymestrze ciąży (między 33. a 37. tygodniem).

Badanie pozwala wykryć zakażenie wirusem HIV. Dzięki temu można rozpocząć leczenie antyretrowirusowe, zabezpieczyć poród i profilaktykę lekową u noworodka. To znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia u dzieci. 

Poród i leczenie noworodka

Jeśli kobieta wie, że jest zakażona HIV, powinna znaleźć się pod opieką ginekologa-położnika i lekarza specjalisty w zakresie terapii ARV. W zależności od stanu zdrowia kobiety i ewentualnych innych chorób, ciąża może zostać rozwiązana przez cesarskie cięcie przed rozpoczęciem porodu. Przy niewykrywalnej wiremii HIV kobieta może urodzić siłami natury – ryzyko zakażenia HIV wyniesie wówczas około 1%.

Ryzyko transmisji wertykalnej HIV (u kobiet, które nie poddały się profilaktyce) jest większe:

 • u matek z wysoką wiremią;
 • podczas naturalnego porodu;
 • u dzieci karmionych piersią;
 • u kobiet, które nie były pod specjalistyczną opieką podczas ciąży i porodu;
 • u kobiet, które nie otrzymywały profilaktycznie leków antyretrowirusowych. 

Leczenie antyretrowirusowe dziecka

Leczenie antyretrowirusowe dzieci zakażonych HIV przez matkę powinno rozpocząć się już w szpitalu – najlepiej przed ukończeniem trzeciego miesiąca życia. Choroba rozwija się u nich bardzo szybko – nawet 10% dzieci, które nie są leczone, może umrzeć w pierwszym roku życia.

Dziecko może zostać wypisane ze szpitala dopiero, gdy spadnie u niego poziom wiremii HIV (liczba komórek wirusa w ml krwi) oraz wzrośnie odsetek limfocytów CD4 (odpowiadających za odporność). 

Kalendarz szczepień dla dzieci zakażonych HIV

Poza lekami antyretrowirusowymi dzieci otrzymują bezpłatnie szczepionki według specjalnego kalendarza szczepień w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. Jest on opracowywany przez ośrodek przy Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Kalendarz szczepień dla dzieci zakażonych HIV jest stale zmieniany, zgodnie z postępem wiedzy medycznej i zmianą sytuacji epidemiologicznej.

Dzięki profilaktyce antyretrowirusowej u noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV zmniejszyła się liczba zakażonych dzieci. Przed 1989 r. było 23% zakażeń wertykalnych, a obecnie odnotowuje się mniej niż 1%. 

HIV i dziecko

Dziecko zakażone HIV może prowadzić taki sam tryb życia, jak pozostali rówieśnicy – jeśli nie ma innych przeciwwskazań medycznych. Może uczestniczyć w zabawach i grach, ponieważ w kontaktach codziennych nie stanowi żadnego zagrożenia dla innych dzieci.

Dziecko powinno chodzić do przedszkola, szkoły, a później studiować i pracować. Do jego rodziców należy decyzja, czy będą chcieli przekazać tę informację innym członkom rodziny. Nie muszą też informować o zakażeniu dziecka przedszkola, czy szkoły.

Rodzice dziecka zakażonego HIV powinni jednak poinformować lekarza odpowiedzialnego za szczepienia dzieci, że ich dziecko nie może otrzymać żywych szczepionek

. Nie muszą szczegółowo uzasadniać tego zastrzeżenia.

Czytaj więcej:

Program polityki zdrowotnej: Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce

Dzięki realizacji programu chcemy zmniejszyć liczbę zachorowań na AIDS. Naszym głównym założeniem jest poprawa jakości życia oraz jego przedłużenie u osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Chcemy też umożliwić tym osobom jak najbardziej komfortowe życie w społeczeństwie oraz rodzinie.

Leczenie ARV osób zakażonych HIV i chorych na AIDS prowadzone jest od 2001 roku w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”.

Jakie są cele programu?

Głównym celem programu jest zmniejszenie śmiertelności z powodu AIDS wśród osób zakażonych HIV. W ramach programów chcemy również:

 • zmniejszyć ryzyko zakażenia innych przez osoby z HIV/AIDS;
 • zwiększyć dostęp do leków antyretrowirusowych dla pacjentów zakażonych HIV;
 • zapewnić leki antyretrowirusowe niezbędne w profilaktyce zakażeń wertykalnych (dziecka przez matkę) oraz prowadzić indywidualny kalendarz szczepień dzieci urodzonych przez matki zakażone HIV;
 • zapewnić leki antyretrowirusowe osobom, u których mogło dojść do zakażenia w konsekwencji ryzykownych sytuacji (przemoc seksualna, zakłucie igłą zanieczyszczoną potencjalnie zakaźnym materiałem, rana odniesiona w trakcie napaści).

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest przede wszystkim do osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

W szczególności dotyczy:

 • kobiet w ciąży zakażonych HIV;
 • noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV;
 • osób, które wymagają leków antyretrowirusowych po narażeniu na zakażenie HIV w wyniku m.in. przemocy seksualnej, zakłucia igłą nieznanego pochodzenia, bójki lub napaści.

Programem objęci są obywatele Polski, a także inne osoby, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. 

Pliki do pobrania:

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1132).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Walka z HIV/AIDS

Walka z HIV/AIDS

W tym roku przypada 20 rocznica ustanowienia światowego dnia walki z AIDS. Od 1988 roku podejmowane są międzynarodowe działania na rzecz walki z chorobą, jednak ostatni raport przedstawiony przez Program Narodów Zjednoczonych ds. AIDS (UNAIDS) informuje, że walka z epidemią nie została (...)

O AIDS na forum ONZ

O AIDS na forum ONZ

Sesja Specjalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęcona przeglądowi postępu, jaki dokonał się w realizacji postanowień Deklaracji Zobowiązań HIV/AIDS (Declaration of Commitment)W dniach 10-11 czerwca 2008 r. odbyła się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Sesja Specjalna Zgromadzenia Ogólnego (...)

Spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

W dniu 7 lipca 2008 roku w Ministerstwa Zdrowia podsekretarz stanu Adam Fronczak spotkał się z grupą ekspertów Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w Sztokholmie. Tematem posiedzenia była strategia monitorowania, zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS i chorób (...)

Nowa ustawa o walce z chorobami zakaźnymi

Nowa ustawa o walce z chorobami zakaźnymi

Rządowy projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi trafił niedawno do Sejmu.Jakie obowiązki przewidziano dla placówek zdrowotnych?Projektowana ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ma zastąpić obecnie (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację (...)

Czechy stosują nową profilaktykę zakażeń HIV...

Czechy stosują nową profilaktykę zakażeń HIV...

Republika Czeska stosuje nową profilaktykę zakażeń HIV wśród osób uzależnionych od narkotyków przyjmowanych w iniekcjach.W stolicy Czech - Pradze - zainstalowano dwa automaty sprzedające dwa zestawy akcesoriów niezbędnych do przyjmowania narkotyków w iniekcjach: (...)

Świadomie zakażał wirusem HIV

Świadomie zakażał wirusem HIV

Mężczyznę zakażonego wirusem HIV, który proponował seks 15-latce zatrzymali policjanci z Krakowa. Dziewczynka poznała mężczyznę przez Internet. Policjanci ustalają ile osób mogło paść ofiarą nieodpowiedzialnego mężczyzny. 47-latek odpowie za świadome narażenie na zakażenie (...)

Wzrasta liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków

Wzrasta liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków

Zażywanie heroiny pozostaje w Europie poważnym problemem. Wydatki państwa na rozwiązanie problemu narkotyków kosztują przeciętnego obywatela UE ok. 60 euro rocznie.W ostatnich latach w większości krajów UE wzrosła liczba osób umierających z powodu przedawkowania. Budzi (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Koniec z falą w wojsku – program walki z patologiami

Koniec z falą w wojsku – program walki z patologiami

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało program walki z patologiami, z jakimi od wielu lat żołnierze spotykają się w wojsku. Program, który ma trwać 5 lat będzie nas kosztował 7 milionów złotych.Oczywiście wcześniej istniały takie programy, jednakże nie było one scentralizowane (...)

Lewica apeluje o wznowienie prac nad

Lewica apeluje o wznowienie prac nad "planowaniem rodziny"

Partia domaga się wpisania na listę leków refundowanych środków antykoncepcyjnych oraz wprowadzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu "Partia domaga się wpisania na listę leków refundowanych środków antykoncepcyjnych oraz wprowadzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Wiedza o seksie od podstawówki

Wiedza o seksie od podstawówki

Obowiązkowy przedmiot "wiedza o życiu seksualnym człowieka" oraz refundacja środków antykoncepcyjnych – to niektóre pomysły Lewicy, które ponownie trafiły do Sejmu. Poselski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej

Najważniejsze ogniwa systemu opieki zdrowotnej w Polsce to praktyki lekarskie, pielęgniarek i położnych, przychodnie i szpitale. Do niektórych z nich możemy wybrać się bez skierowania, do innych potrzebujemy takiego dokumentu. Dowiedz się, jak zorganizowana jest opieka zdrowotna (...)

Grypa - może warto się zaszczepić?

Grypa - może warto się zaszczepić?

Grypa - groźny przeciwnik Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus grypy, który atakuje drogi oddechowe. Czas trwania grypy i jej przebieg zależą od: właściwości patogenu, stanu fizycznego chorego, odpowiedzi układu odpornościowego danej osoby. Na grypę możesz chorować (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność karna za zarażenia wirusem HIV

Odpowiedzialność karna za zarażenia wirusem HIV

Zgodnie z art. 161 § 1. kk, kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ściganie przestępstwa (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie (...)

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody (...)

Rozwód a brak zgody współmałżonka

Rozwód a brak zgody współmałżonka

Jestem mężatką od 8 lat. Mamy 6-letnią córeczkę. Nasze małżeństwo nie należy do udanych. Przez wiele lat czułam się zaniedbywana i musiałam liczyć tylko na siebie. Dla męża jego praca i (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w (...)

Testament i wydziedziczenie

Testament i wydziedziczenie

Ojciec obdarował swoja jedyna wnuczkę 1/2 nieruchomości w Warszawie, która odziedziczył po swoich rodzicach. Ponadto podarował 1/2 nieruchomości w Warszawie córce (wartość całości ok.140.000). (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

We wrześniu 2005 r. zawarliśmy związek małżeński. Ja od 01.06 r. pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą (na terenie Polski). Mąż jest zatrudniony w Niemczech na umowę (...)

Ulga na dziecko pracujące za granicą

Ulga na dziecko pracujące za granicą

Dziecko (19 lat) w pierwszej połowie 2007 r. pobierało naukę w szkole średniej, następnie zdało maturę i po wakacjach podjęło legalną pracę zarobkową za granicą w Wielkiej Brytanii. Tam osiągało (...)

Firma angielska a remont

Firma angielska a remont

Czy do remontu nieruchomości znajdującej mogę użyć firmy zagranicznej (angielskiej)? Czy faktura londyńskiej firmy będzie uznana przez polski skarbowy? Z treści pytania niestety nie wynika, gdzie (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie (...)

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Od 6 lat mieszkam i pracuję w Anglii (wraz z żoną). Nie mamy tutaj statusu rezydentów podatkowych (nie po drodze nam do urzędów). Płacimy tutaj podatki. Jesteśmy zameldowani w Polsce (przynajmniej (...)

Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Jestem w Szwajcarii od 13 lat, tutaj pracuję i płacę podatki. Od niedawna wynajmuję mieszkanie w Polsce. Przeczytałam Państwa odpowiedź i nasuwa się pytanie, czy ja muszę mój dodatkowy przychód (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Przedstawicielstwo firmy z USA

Przedstawicielstwo firmy z USA

Pytanie związane z działalnością firmy z USA z przedstawicielstwem w Polsce. Po odprowadzeniu VAT 22% jest jeszcze podatek od dochodów, który musi być zapłacony przez firmę, a następnie przez (...)

FORUM PRAWNE

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

JAK ODZYSKAĆ pozostawione w mieszkaniu byłego męża rzeczy i przedmioty osobiste?

JAK ODZYSKAĆ pozostawione w mieszkaniu byłego męża rzeczy i przedmioty osobiste? W trakcie procesu o rozwód wyprowadziłam się z mieszkania mojego męża zabierając tylko część rzeczy. Pozostałe (...)

jak odzyskac dziecko??

jak odzyskac dziecko?? Moj problem polega na tym ,iz jestem zona czlowieka ktory z poprzedniego zwiazku (nie malzenstwo) ma dziecko.Chcielibysmy aby chlopiec byl z nami poniewaz matka pozucila dzieko i (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

błagam co robić???

błagam co robić??? Moja historie opowiem krótko .Ja wraz z moją koleżanka wybrałymy sie na teneryfe obecnie oby dwie jestesmy w ciazy w 1 miesiacu, spotkałysmy fajnego faceta na wakacjach i oby (...)

kindergeld dla dziecka mieszkajacego w pl

kindergeld dla dziecka mieszkajacego w pl witam, czy komsu z Was udalo sie zalatwic kindergeld? prosze o pomoc. Zasilek na dziecko zosteje przyznany, gdy przynajmniej jeden z rodzicow podlega prawu podatkowemu (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

straciłem prace,nie płaca alimentow,jaka jest procedura komornika ??

straciłem prace,nie płaca alimentow,jaka jest procedura komornika ?? Mam samochod ,,boje sie zeby komornik mi go nie zabrał..czy moze tak od razu??czy kwota zadłuzenia musi byc wieksza?? ssamochod (...)

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Porady prawne