Koniec podwójnych kar za parkowanie

Straż miejska nie wystawi już mandatu za nieopłacony parking. Zostanie tylko kara administracyjna.

Obowiązujące przepisy dopuszczają podwójne kary za pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania. Naraża się na to osoba, która nie uiści odpowiedniej opłaty za parkowanie.

Pierwsza kara wynosi 50 złotych i wystawia ją zarządca drogi. Drugą karę może nałożyć np. straż miejska. Wysokość mandatu to nawet 500 złotych.

Na tym jednak nie koniec. Za pozostawienie auta bez opłaty parkingowej strażnik może założyć na koło naszego pojazdu blokadę. Wówczas stracimy nie tylko pieniądze, lecz również czas potrzebny na zawiadomienie służb, które muszą przyjechać i ściągnąć urządzenie.

Porady prawne

Podwójne kary stały się przedmiotem skarg do rzecznika praw obywatelskich. - Łącznie takie sankcje są zbyt restrykcyjne – twierdzi prof. Irena Lipowicz.

Rzecznik już prawie dwa lata temu interweniował w tej sprawie do ówczesnego resortu infrastruktury (teraz transportu).

- W mojej ocenie, taki stan prawny, który dopuszcza kumulację odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenia jest niezgodny z zasadą państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 konstytucji – pisała w piśmie do ministerstwa prof. Irena Lipowicz.

Po długim okresie oczekiwania resort przedstawił propozycję, która powinna pomóc kierowcom. Kluczem ma być modyfikacja znaczenia oraz zakresu obowiązywania znaku D-44 strefa parkowania.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych, które potrwają do końca tego miesiąca. Dokument ma wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie ma uniemożliwić jednoczesne nakładanie sankcji administracyjnej i grzywny za wykroczenie.

- Zmiana ta będzie polegała na zastąpieniu przepisu zabraniającego postoju bez wniesienia opłaty przepisem zabraniającym postoju pojazdu poza miejscem do tego wyznaczonym – tłumaczy resort transportu.

Gdy projekt wejdzie w życie, straż miejska będzie mogła wystawić mandat w strefie płatnego parkowania jedynie w przypadku, gdy pozostawimy samochód poza miejscem do tego wyznaczonym znakami drogowymi. Niemożliwa będzie kara od strażników jedynie za to, że nie masz biletu parkingowego.

Natomiast za postój w strefie płatnego parkowania w wyznaczonym do tego miejscu, lecz bez uiszczenia opłaty, kierowca narazi się na karę administracyjną od zarządcy, czyli wspomniane już 50 złotych.

Podwójne kary są ewidentnym naruszeniem

Działanie takie jest niezgodne z międzynarodowymi standardami dotyczącymi zakresu stosowania kar administracyjnych. Wynika z nich m.in. to, że na jedną osobę nie może być nałożona więcej niż jedna kara za ten sam czyn na podstawie tej samej normy prawnej.

Podobne stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny. Wyraził on opinię, że zastosowanie wobec jednej osoby za jeden czyn podwójnej kary - czyli nałożenie sankcji administracyjnej i dodatkowo nałożenie mandatu karnego za wykroczenie - narusza jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika