Konsultacje dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach

Prowadzony przez Komisję Europejską przegląd dyrektywy określi m.in. czy parametry i klasyfikacja kąpielisk są nadal aktualne. Można wyrazić swoją opinię.

Rozpoczęły się konsultacje dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne on-line w sprawie przeglądu dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG.

Swoją opinię możesz wyrazić na portalu Komisji Europejskiej.

Porady prawne

Co ma się zmienić?

Przegląd dyrektywy odpowie przede wszystkim na pytanie, czy parametry i klasyfikacja kąpielisk są nadal aktualne. Będzie również oceniać pojawiające się presje na środowisko, zmieniające się sytuacje społeczno-gospodarcze oraz potencjalne rozszerzenie zakresu dyrektywy na korzystających z kąpielisk. Komisja Europejska przeanalizuje również czy informacje przekazywane opinii publicznej są udostępniane w odpowiedni i terminowy sposób.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne