Konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień do regulacji Mandatory Disclosure Rules

21.12.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów, które dotyczą wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych. Zaprasza do przesyłania uwag do projektu objaśnień do 7 stycznia 2019 r.

Po co konsultacje podatkowe?

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dotyczących stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules).

Publikacja projektu ma na celu umożliwienie przeprowadzenia możliwie szerokich konsultacji dokumentu przed wydaniem jego finalnej wersji. Kierunek wyjaśnień omówionych zagadnień, jaki został zaprezentowany w projekcie objaśnień, nie powinien ulegać zmianom na niekorzyść podmiotów objętych nowymi przepisami.

Porady prawne

Dodatkowo MF poinformowało, że objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o przedstawienie nowych zagadnień lub komentarzy. Na kierunek ewentualnych zmian wpływać będzie analiza praktyki stosowania przepisów regulujących obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Link do projektu objaśnień

Jak zgłaszać uwagi?

Konsultacje projektu objaśnień są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów.

MF zaprasza do przesyłania konkretnych uwag do przedstawionego projektu do 7 stycznia 2019 r. na adres e-mail Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów: sekretariat.SP@mf.gov.pl

MF prosi o przesyłanie plików w wersji edytowalnej. Ostateczne objaśnienia planuje opublikować w połowie stycznia 2019 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne