Kryzys finansowy - co dalej

Unia chce, aby spotkanie grupy G20 utorowało drogę dla reformy międzynarodowego systemu finansowego.

Na międzynarodowym szczycie w sprawie kryzysu finansowego, który odbędzie się 15 listopada w Waszyngtonie, UE będzie zabiegać o przyznanie szerszych uprawnień Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu English (MFW). W ramach przygotowań do szczytu unijni przywódcy uzgodnili, że MFW, który odpowiada za międzynarodową współpracę walutową, powinien odgrywać główną rolę w wysiłkach na rzecz poprawy stanu światowej gospodarki i zapobiegania nawrotom kryzysu.

Na szczycie w Waszyngtonie spotkają się przywódcy reprezentujący 20 głównych światowych gospodarek. Unia chce, aby spotkanie to utorowało drogę dla reformy światowego systemu finansowego. Dlatego też będzie nie tylko popierać wysiłki na rzecz wzmocnienia MFW, ale też wzywać do zwiększenia liczby uregulowań w sektorze finansowym (lub przynajmniej objęcia go ściślejszym nadzorem), a także opowie się za większą odpowiedzialnością i przejrzystością oraz wprowadzeniem nowych metod oceny ryzyka.

UE pracuje już nad wzmocnieniem swojego własnego sektora finansowego poprzez zapewnienie większego nadzoru i surowszych kontroli. Jednak z uwagi na fakt, że coraz więcej banków prowadzi interesy poza granicami UE, wysiłki Unii mogą okazać się daremne, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania na szczeblu światowym.

„Jest to historyczny moment. Jesteśmy teraz dużo bardziej otwarci na reformy architektury finansowej świata i globalnej gospodarki", powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso 7 listopada, na spotkaniu europejskich przywódców.

Rozmowy w Waszyngtonie odbędą się w niecałe dwa tygodnie od zwycięstwa Baracka Obamy w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Podkreślając konieczność szybkiej reakcji, Unia wezwie światowych przywódców do wyznaczenia terminu 100 dni na podjęcie działań oraz do zaplanowania drugiej rundy rozmów na styczeń 2009 r., jak tylko Barack Obama obejmie urząd prezydenta USA.

Jeszcze przed spotkaniem Komisja Europejska uczciła 50. rocznicę integracji europejskiej, nadając sali konferencyjnej w swojej głównej siedzibie imię Jeana Monneta, jednego z architektów zjednoczonej Europy.

Deklaracja ze spotkania przywódców UE English.

Źródło: Komisja Europejska / http://ec.europa.eu

 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika