Kultura w 3 etapie znoszenia ograniczeń

Kina plenerowe, plany filmowe, próby, nagrania oraz indywidualne lekcje

Dopuszczenie do działalności kin plenerowych (w tym samochodowych), wznowienie prac na planach filmowych z uwzględnieniem rygorów sanitarnych, możliwość prowadzenia prób i ćwiczeń, jak również dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych zakłada 3 etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

Porady prawne

Decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury została ogłoszona podczas konferencji Prezesa Rady Ministrów. Jak podkreślił wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, określenie czasu i trybu przywracania działalności oraz szczegółowych procedur związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności należą do dyrektora danej instytucji.

Wicepremier zwrócił uwagę, że obecne zniesienie niektórych ograniczeń ma umożliwić maksymalnie bezpieczny powrót do częściowej aktywności ludzi kultury, co powinno pozytywnie wpłynąć również na ich sytuację ekonomiczną. Z kolei przywrócenie indywidualnych zajęć na uczelniach muzycznych pozwoli m.in. na kontynuację procesu kształcenia i przygotowanie do egzaminów dyplomowych studentom specjalności instrumentalnych, które z uwagi na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w warunkach domowych (np. organy, klawesyn, perkusja, kontrabas, harfa). Zmiany pozwolą również studentom ostatnich lat uczelni plastycznych na ukończenie prac dyplomowych, które muszą być realizowane w pracowniach specjalistycznych.

Kina samochodowe i plenerowe mogą prowadzić działalność przy zachowaniu dystansu społecznego. Widzowie powinni przed, w trakcie, jak również po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów, którzy równocześnie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczalne mogą być tylko samochody osobowe.

Na wznawiających działalność planach filmowych zalecane jest m.in. by wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach, o ile nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania ich zadań i obowiązków. Wyjątki obejmują aktorów ze względu na charakteryzację i fryzury - w tym wypadku zalecane jest zachowanie przez nich dystansu wobec innych członków ekipy filmowej. Rekomenduje się też maksymalne ograniczenie liczby osób na planie w zależności od charakteru realizowanego dnia zdjęciowego i rozmieszczanie ekipy w taki sposób, żeby nie tworzyć większych skupisk, m.in. poprzez wydzielenie stref poruszania się po planie.

W  celu  właściwego przygotowania przewidzianego w 4 etapie powrotu do publicznych form kultury i rozrywki, konieczne jest też podjęcie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, m.in. odbywanie prób i ćwiczeń bez publiczności, a także dokonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Obecne złagodzenie ograniczeń umożliwi organizację prób w teatrach dramatycznych, muzycznych i lalkowych, filharmoniach, operach oraz innych form ćwiczeń i lekcji w teatrach baletowych.  Próby, lekcje i ćwiczenia będą mogły prowadzić - oprócz instytucji kultury - także zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury.  Będzie też możliwość dokonywania nagrań  fonograficznych  i audiowizualnych, dzięki czemu wiele zespołów artystycznych będzie mogło powrócić do działań zapewniających im dodatkowy dochód,  jak również realizacji zaplanowanych już projektów.

Zezwolenia dla kin samochodowych w czasie zagrożenia epidemicznego

W związku z epidemią COVID-19 otrzymujemy wiele pytań dotyczących uzyskania zezwoleń na wykorzystywanie częstotliwości radiowych dla tzw. kin samochodowych, w których dźwięk wyświetlanego filmu jest dostępny w odbiornikach radiowych samochodów, a jego transmisja odbywa się z wykorzystaniem częstotliwości z pasma UKF.

Informujemy, że w celu korzystania z zasobów widma radiowego na potrzeby takich wydarzeń kulturalnych konieczne jest uzyskanie decyzji Prezesa UKE dopuszczającej czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni (zgodnie z art. 144a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2019 r., poz. 2460, z późn. zm.).

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o wydanie decyzji pozwalających na wykorzystanie częstotliwości przeznaczonych dla służby radiodyfuzyjnej (radiofonii i telewizji) są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UKE (pkt. II.2).

Galerie sztuki współczesnej już otwarte dla publiczności

Centra Sztuki Współczesnej w Toruniu i w Warszawie są już dostępne dla zwiedzających. W ponownie otwartym Zamku Ujazdowskim w Warszawie można osobiście doświadczyć instalacji Kornelii Dzikowskiej „Próba sił”, a w CSW w Toruniu publiczność zobaczy m.in. wystawę „Znaki Apokalipsy”. Natomiast Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki otwiera swoje wnętrza etapowo.

CSW w Toruniu

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu zostało ponownie otwarte 12 maja. Dla zwiedzających udostępnione zostały wystawy oraz księgarnia. Obecnie na 200 m²prezentowane są dwie wystawy: „Współczesna Sztuka Ukrainy „Sztuczny Ból” oraz „Znaki Apokalipsy”. Od piątku będzie można także zobaczyć cztery ekspozycje w ramach 11. PLASTER – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej. Będą to monograficzne ekspozycje dwóch ikon francuskiego plakatu – Alaina Le Querneca i Michela Bouveta, plakaty autorstwa studentów kilku francuskich szkół artystycznych (wystawa "F1") oraz projekt plenerowy – zestaw 40 wielkoformatowych plakatów poświęconych kinu francuskiemu autorstwa Łukasza Klisia, Sebastiana Kubicy i Tomasza Tobolewskiego (wystawa "Trzej muszkieterowie").

Regulamin zwiedzania dostępny na stronie https://csw.torun.pl/csw/csw-otwarte-od-12-maja-32201/

Aktualne wystawy można obejrzeć również w formie wirtualnej galerii na: http://zwiedzaj.csw.torun.pl/

CSW Zamek Ujazdowski

W ponownie otwartym Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie o można znów osobiście doświadczyć instalacji Kornelii Dzikowskiej „Próba sił”. Termin trwania wystawy, której wernisaż się odbył tuż przed zamknięciem placówek muzealnych z powodu wirusa COVID-19, przedłużony został do 31 maja 2020 . Czynna jest też księgarnia Art Bookstore.

Natomiast od 19 czerwca 2020 będzie można obejrzeć zbiorową wystawę „Żarty żartami”, której kuratorami jest artystyczny kolektyw Slavs and Tatars. Tematem wystawy jest satyra zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Grafiki, aktywistyczne interwencje, memy, stand-upy – od Europy Wschodniej aż po Bliski Wschód. Tydzień później, 25 czerwca 2020, otwarta zostanie druga wystawa z tegorocznego cyklu Project Room Jana Baszaka. Jeszcze w tym roku w przestrzeni Projekt Roomu publiczność zobaczy też nowe prace Adeliny Cimochowicz, Piotra Brucha, Sebastiana Sebulca i Marka Wodzisławskiego.

Z powodu epidemii koronawirusa CSW zmodyfikowało niektóre plany wystawiennicze. Wystawa „Codzienne formy oporu”, opowiadająca o strategiach życia pod presją w Palestynie, którą miała zostać otwarta w kwietniu, przeniesiona jest na przyszły rok. Indywidualna wystawa austriackiej artystki Ursuli Mayer „To, co po nas przetrwa” otwarta zostanie we wrześniu 2020.

Regulamin zwiedzania dostępny na stronie https://u-jazdowski.pl/program/project-room/kornelia-dzikowska?tid=zwiedzaj-bezpiecznie.

CSW Zamek Ujazdowski, podobnie jak inne placówki muzealne przygotował bogatą ofertę on-line; są to m.in. internetowe archiwa performansów i filmów. Więcej informacji o stale rozwijającej się ofercie online można znaleźć na stronie www.u-jazdowski.pl.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Wernisaż wystawy Pauliny Pankiewicz „Być jak Paul Cézanne” — zrealizowany 12 maja online bez udziału gości i transmitowany na żywo w mediach społecznościowych — był wstępem do inauguracji spotkań z widzami. To właśnie ta wystawa jest dostępna od środy 13 maja w ponownie otwartym Miejscu Projektów Zachęty na ul. Gałczyńskiego. W piątek udostępniony zostanie dla publiczności główny budynek Zachęty i kolejne wystawy na placu Małachowskiego, a także Księgarnia Artystyczna Zachęty. Tego dnia będzie można zobaczyć wystawy „Wideotaśmy. Wczesna sztuka wideo (1965–1976)” oraz „Ahmed Charkaoui w Warszawie. Polsko-marokańskie relacje artystyczne w latach 1955–1980”. Wystawa „Andrzeja Krauzego Lekcja fruwania” zostanie ponownie otwarta 22 maja.

Program publiczny i edukacyjny realizowany jest online. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń, warsztatów rodzinnych, warsztatów dla nauczycieli, oprowadzań, transmisji wystaw 3D oraz inicjatyw w polskim języku migowym znajdują się na stronie https://zacheta.art.pl/pl w zakładce: KALENDARZ i EDUKACJA.

Przed wizytą w Zachęcie i Miejscu Projektów Zachęty zachęcamy do zapoznania się z kilkoma nowymi zasadami dotyczącymi bezpiecznego odwiedzania galerii - https://zacheta.art.pl/pl/wizyta.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

2 etap znoszenia obostrzeń

2 etap znoszenia obostrzeń

Rząd zapowiedział, że wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Rząd wprowadza (...)

Kolejny etap odmrażania gospodarki

Kolejny etap odmrażania gospodarki

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Ferie z Kartą Dużej Rodziny

Ferie z Kartą Dużej Rodziny

Gdzie skorzystać ze zniżek? W poniedziałek ferie zimowe rozpoczęli uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. To doskonała okazja do spędzenia czasu z rodziną, wspólnych zabaw i aktywności. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają powody do uśmiechu – w całej Polsce czekają na nich tysiące miejsc oferujących zniżki. (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład tego majątku wchodzi. To przedmiot częstych sporów między małżonkami, którzy często (...)

Zobacz, co zrobić z za głośnymi reklamami

Zobacz, co zrobić z za głośnymi reklamami

Jeden e-mail może pomóc. Trzeba wiedzieć, gdzie go wysłać i w jakim czasie. Wiadomo już, które stacje podkręcają głośność. Sprawdziła to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która razem z warszawskim Uniwersytetem Muzycznym przesłuchała 58 nadawców. Wyniki pokazały, że 43 z nich złamało prawo, czyli przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia (...)

Alimenty po rozwodzie

Alimenty po rozwodzie

Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W trakcie małżeństwa bowiem istnieje zazwyczaj między małżonkami ustrój wspólności małżeńskiej, polegający między innymi na istnieniu wspólnego majątku tzw. dorobkowego. W skład tego majątku wchodzą dochody uzyskiwane przez oboje małżonków (...)

LUX - Nagroda Filmowa Parlamentu Europejskiego wręczona

LUX - Nagroda Filmowa Parlamentu Europejskiego wręczona

Film "Milczenie Lorny" w reżyserii Jeana-Pierre i Luca DARDENNE (Belgia, Wielka Brytania, Francja, Włochy) zdobył nagrodę filmową Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering wręczył nagrodę podczas ceremonii, która odbyła sie w PE w Strasburgu. Na ceremonii, oprócz reżyserów zwycięskiego obrazu, obecni byli także przedstawiciele dwóch (...)

Rozesłał pornografię zamiast muzyki

Rozesłał pornografię zamiast muzyki

Zamiast pliku muzycznego, nastolatek ściągnął z sieci film o charakterze pornograficznym. Nie skasował go, lecz przekazał dalej. W efekcie plik trafił do dwóch dziewczynek w wieku 10 i 12 lat.W ubiegłym tygodniu policjanci sprawdzali wiarygodność informacji o rozpowszechnianiu pornografii wśród nieletnich mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Rezultatem ich pracy było ustalenie, że (...)

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa MEN apeluje szczególnie o przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych podczas przejazdów i pobytu na wypoczynku. Wsparciem dla organizatorów (...)

Nagroda filmowa Parlamentu Europejskiego

Nagroda filmowa Parlamentu Europejskiego

Trzy europejskie produkcje filmowe nominowane do Nagrody LUX 2008Trzy filmy: Delta, Milczenie Lorny oraz Obywatel Havel, walczą o laury w tegorocznej edycji Nagrody filmowej LUX. Nagroda Parlamentu Europejskiego ma ułatwić dystrybucję europejskich produkcji filmowych i wpierać europejskie kino na wspólnym rynku. Nagrodzony film zostanie zaopatrzony w napisy w 23 językach oficjalnych Unii (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w (...)

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury

Od 4 maja mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie i księgarnie w galeriach handlowych. Decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury została ogłoszona przed tygofdniem podczas konferencji Prezesa Rady Ministrów.   ##baner## Które instytucje mogą (...)

Jak będą wybierani dyrektorzy instytucji kultury?

Jak będą wybierani dyrektorzy instytucji kultury?

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej reguluje m.in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury. Co przewiduje ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej? Celem ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu (...)

Mecenat państwa obejmie też zagraniczne inicjatywy

Mecenat państwa obejmie też zagraniczne inicjatywy

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zakłada rozszerzenie mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Zgodnie z ustawą, sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, (...)

Będzie Filmo­teka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Będzie Filmo­teka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Zmiany w kinematografii są związane z planowanym połączeniem Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego i utworzeniem państwowej instytucji kultury pod nazwą „Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego”. Czego dotyczy nowa ustawa?  Uchwalenie ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych (...)

Dziennikarz na sali sądowej

Dziennikarz na sali sądowej

Podczas medialnych procesów, jak pierwsza sprawa wyborcza o spot „Kolesie”, sale sądowe przypominają plan filmowy. Czy jesteśmy na to skazani? (...) Sędzia ma wiele uprawnień do dyscyplinowania uczestników rozpraw, a zwłaszcza publiczności, do której zalicza się też media. Wyraża zgodę na nagrywanie, robienie zdjęć oraz wydaje zarządzenia porządkowe, a w razie niezastosowania (...)

Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych RP w związku z przeprowadzeniem testu jądrowego przez KRLD

Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych RP w związku z przeprowadzeniem testu jądrowego przez KRLD

Rzeczpospolita Polska wyraża głębokie zaniepokojenie przeprowadzeniem przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (KRLD) podziemnego testu jądrowego w dniu 25 maja 2009 r. Próba nuklearna stanowi pogwałcenie zapisów rezolucji RB ONZ 1718 z 2006 r. i wpływa negatywnie na sytuację bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i w regionie Azji Północno-Wschodniej. Polska wzywa KRLD do (...)

Projekt ustawy o wolontariacie

Projekt ustawy o wolontariacie

Obecnie w naszym kraju nie ma przepisów, które poświęcone są wyłącznie wolontariuszom. Rząd opracował projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracę jako wolontariusz może podjąć osobą pełnoletnia, nie karana. Powinna ona spełniać takie same wymogi, dotyczące kwalifikacji czy wykształcenia, jak inni pracownicy placówki, (...)

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Sprzedaż poniżej kosztów lub sprzedaż z niezwykle wąskim marginesem zysku jest w niektórych krajach wprost zakazana, jest to również praktyka niedozwolona w prawie europejskim (art. 82 Traktatu rzymskiego). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zasady organizowania promocji handlowych jak również określa zasady wyprzedaży posezonowej. Regulacja ta została wprowadzona do (...)

Kolejna próba ożywienia mediacji

Kolejna próba ożywienia mediacji

Wielu próbowało, nikomu się nie udało. Teraz do uczynienia z arbitrażu rzeczywistej alternatywy dla sądów państwowych bierze się Ministerstwo Gospodarki. Sąd powszechny to niejedyne miejsce, gdzie mogą się spotkać przedsiębiorcy, którzy pokłócili się o to, jak wykonać umowę i kto ma komu ile zapłacić. Równie skuteczne mogą się okazać negocjacje w zacisznym gabinecie osoby (...)

Każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia

Każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia

Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną, stwierdził, że każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Co orzekł SN? W dniu 17 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna po rozpoznaniu skargi kasacyjnej w sprawie o sygn. akt II CSKP 104/21 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania. ##baner## Stanowisko (...)

Czy dowód z nagrania może zostać użyty w postępowaniu cywilnym?

Czy dowód z nagrania może zostać użyty w postępowaniu cywilnym?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ możliwość użycia w postępowaniu cywilnym dowodu z nagrania zależy od wielu elementów kształtujących stan faktyczny w danej sprawie i każdorazowo decyzja o użyciu takiego dowodu powinna byś poprzedzona  wnikliwą analizą danego stanu faktycznego i materiału dowodowego. W niniejszym artykule zostanie przybliżona (...)

Czy można kogoś podsłuchiwać i nagrywać?

Czy można kogoś podsłuchiwać i nagrywać?

Temat afery taśmowej w mediach, skłonił mnie do opisania podsłuchów czy też nagrań z punktu widzenia ich legalności. Czy możemy legalnie podsłuchiwać innych? Niestety nie. Podsłuchiwanie oraz nagrywanie rozmów bez wiedzy i zgody osób rejestrowanych jest zasadniczo nielegalne. Prawo przewiduje dwa rodzaje legalnych podsłuchów – procesowy i podejmowany w (...)

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy

Montujesz kamery w miejscu pracy. Sprawdź, o czym należy pamiętać Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy reguluje Kodeks pracy. Jednak pamiętajmy, że w momencie nagrywania obrazu przez kamery, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Zatem pracodawca w tym przypadku powinien również brać pod uwagę (...)

Utrwalanie procesu leczenia pacjenta na nośnikach elektronicznych jako dowód w sprawach o błąd medyczny

Utrwalanie procesu leczenia pacjenta na nośnikach elektronicznych jako dowód w sprawach o błąd medyczny

W ostatnich latach coraz powszechniejszą stała się sytuacja, kiedy pacjent stara się utrwalać przebieg procesu swojego leczenia, najczęściej wykorzystując do tego celu możliwości, jakie daje mu telefon komórkowy (wyposażone w aparat fotograficzny, kamerę oraz dyktafon). Potajemne nagrywanie różnych sytuacji przestało być domeną życia publicznego, a zwłaszcza polityki, (...)

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

95% audycji w TV z napisami i audiodeskrypcją, możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osobę niepełnosprawną w dostosowanym do jej potrzeb samochodzie, grzywny za brak dostępności – to tylko część z rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy o dostępności, przedstawionym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Po co nam ustawa o dostępności? Projekt (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem (...)

Co ze szkołami i przyjęciami do szkół?

Co ze szkołami i przyjęciami do szkół?

Co ze szkołami do wakacji? Od poniedziałku, 18 maja br. uruchomiono kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywrócono również możliwość (...)

Sześciolatki w szkole: krótsze lekcje i więcej zabawy

Sześciolatki w szkole: krótsze lekcje i więcej zabawy

Czas zajęć dostosowany do możliwości sześciolatków, osoba wspierająca nauczyciela, wymagane efekty kształcenia dopiero po III klasie, określenie zadań świetlicy oraz dodatkowe uprawnienia dla rodziców - to niektóre propozycje minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Uzupełnią one już obowiązujące prawo stworzone z myślą o sześciolatkach w szkole. Niektórzy rodzice wciąż obawiają (...)

Ponad 16 mln zł dofinansowania dla kultury

Ponad 16 mln zł dofinansowania dla kultury

16,9 mln zł to łączna suma dofinansowania, która decyzją Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej przeznaczona zostanie na wsparcie projektów wyłonionych w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura , priorytet Digitalizacja. Narodowy Instytut Audiowizualny, operator priorytetu Digitalizacja, ogłosił listę projektów, które otrzymają dofinansowanie.Państwowe (...)

Uzupełnienie podstawy programowej przedmiotu język łaciński i kultura antyczna

Uzupełnienie podstawy programowej przedmiotu język łaciński i kultura antyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzupełniło podstawę programową w zakresie podstawowym o przedmiot język łaciński i kultura antyczna. Będzie on mógł być realizowany w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum jako przedmiot do wyboru. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. ##baner## Na realizację przedmiotu język łaciński i kultura antyczna (...)

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Konferencja prasowa Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące techniki, języka łacińskiego oraz nowego przedmiotu biznes i zarządzanie to główne tematy konferencji prasowej Sekretarza Stanu w MEiN Dariusza Piontkowskiego oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyny Orłowskiej. Wśród projektów skierowanych (...)

Wsparcie w zdalnej nauce

Wsparcie w zdalnej nauce

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych (...)

Młodzież i kultura w UE

Młodzież i kultura w UE

Europejska legitymacja studencka, automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za granicą, poprawa kompetencji językowych młodych ludzi – to niektóre elementy, które mają tworzyć nową strategię dla młodzieży oraz program na rzecz kultury. KE przyspiesza prace nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji i uwypukleniem wymiaru kulturowego (...)

Źywność a koronawirus

Źywność a koronawirus

Dowiedz się nt. bezpieczeństwa produktów spożywczych w dobie epidemii. Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności? Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 r. stanowisko, że zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2. ##baner## Informacja (...)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19. ##baner## Bezpieczny wypoczynek (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do przychodni, gdzie możesz zakazić innych. Udając się do szpitala zakaźnego, nie korzystaj (...)

Zagrożenie COVID-19 – ważne dla rolników i plantatorów

Zagrożenie COVID-19 – ważne dla rolników i plantatorów

Przedstawiamy zestawienie zaleceń GIS dla rolników związanych z epidemią COVID-19. Podstawowe wymagania Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

W przetargu prowadzonym wg U.p.z.p., oprotestowany został wybór oferty w której jeden z ekspertów kluczowych posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nabyte w roku 1990, a w chwili (...)

Alimenty dla mamy i siostry

Alimenty dla mamy i siostry

Przez 35 lat po rozwodzie mamy z ojcem, pomagam mamie i siostrze w dużym stopniu również finansowo. Po rozwodzie mama nie wystąpiła o podział majątku ani tez nie zaskarżyła ojca o nie płacenie (...)

Jak przygotować się do rozprawy dotyczącej zakwestionowania decyzji ZUS?

Jak przygotować się do rozprawy dotyczącej zakwestionowania decyzji ZUS?

Witam,za 2 tygodnie mam sprawę w sądzie dotyczącą zakwestionowania przeze mnie decyzji ZUS zmieniającej mój status niezdolności do pracy na moją niekorzyść. Jak powinnam się przygotować do (...)

Udostępnienie zeznań świadka

Udostępnienie zeznań świadka

Miała miejsce kradzież bardzo dużej sumy pieniędzy z domu. Do domu sprawca wszedł najprawdopodobniej przy pomocy odbitego klucza. Chciałam się dowiedzieć, czy policja ma prawo udostępnić moim (...)

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Sprawa rozwodowa trwa prawie dwa lata. Małżeństwo bezdzietne, totalny konflikt - rozmowa tylko przez adwokatów, w tle zakończone rozprawy o dostęp do domu i przymusową rozdzielność małżeńską, (...)

Alimenty dla byłej żony po rozwodzie z winy męża

Alimenty dla byłej żony po rozwodzie z winy męża

Jestem po rozwodzie z winy męża. Wychowuję syna, który się uczy w liceum i ma poważne problemy zdrowotne (muszę zawsze być, żeby mu pomóc w razie choroby, zawieść do szpitala itd.). Nie ma (...)

Prawo autorskie do scenariusza filmu

Prawo autorskie do scenariusza filmu

Jestem studentką szkoły filmowej. Na jednych zajęciach mieliśmy utworzyć grupy i w nich zrealizować krótki film metrażowy. Jestem w grupie z ludźmi, z którymi nie łączą mnie zażyłe kontakty. (...)

Umieszczenie w internecie filmu nagranego ukrytą kamerą

Umieszczenie w internecie filmu nagranego ukrytą kamerą

Witam. W internecie został umieszczony filmik nagrany ukryta kamerą, na którym znajduje się mój wizerunek. Czy takie postępowanie może być uznane za naruszenie moich dóbr osobistych? (...)

Zastrzeżenie praw autorskich

Zastrzeżenie praw autorskich

Proszę o wskazanie najprostszego i najtańszego sposobu zastrzeżenia praw autorskich w takich tematach jak pomysł na film, oraz słów i muzyki piosenki. Z mocy postanowień ustawy z dnia 4 lutego (...)

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Wezwanie do zapłaty z kancelarii za ściągnięcie polskiego filmu.

Tydzień temu dostałem list z kancelarii przed sądowe wezwanie do zapłaty za to że niby ściągnąłem polski film z Torrentów. Czy możecie mi Państwo doradzić co mam zrobić w tej sytuacji? Niniejsza (...)

Nagrania z wizerunkiem przypadkowych osób

Nagrania z wizerunkiem przypadkowych osób

Czy mogę dla celów działalności gospodarczej wykorzystywać nagrania z wizerunkiem przypadkowych osób? Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności (...)

Definicja funkcjonariusza publicznego

Definicja funkcjonariusza publicznego

Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Czy jestem funkcjonariuszem publicznym? Zakładamy, że pytanie dotyczy statusu funkcjonariusza publicznego na gruncie (...)

Kto jest pracodawcą dyrektora?

Kto jest pracodawcą dyrektora?

Przeczytałem właśnie artykuł w którym autor wyraźnie sugeruje, iż pracodawcą dyrektora samorządowej instytucji kultury jest on sam. Oznacza to, iż on sam (lub wyznaczony przez niego pracownik) (...)

Rozliczenia orkiestry i muzyków

Rozliczenia orkiestry i muzyków

Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Zespół orkiestrowy pod moją dyrekcją przyjmuje często zamówienia na wykonanie koncertów, które są rozliczane na (...)

Pozwanie gminnego ośrodka kultury

Pozwanie gminnego ośrodka kultury

Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć do sądu gospodarczego. W przypadku (...)

Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. Czy zobligowani jesteśmy do (...)

Wpis do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów

Wpis do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów

W 1999 r miałam debet na rachunku bankowym ROR. W latach 2000 do 2002 spłacałam w ratach dług. Nie spłaciłam go do końca do tej pory. W 2003 r. była próba ugody między mną a bankiem. Ostatnia (...)

Próba wyłudzenia odszkodowania

Próba wyłudzenia odszkodowania

Do tej pory nie miałem konfliktu z prawem, prawdopodobnie zostanie mi udowodniona próba wyłudzenia odszkodowania (kradzież samochodu, z polisy AC, wartość około 10 tyś PLN). Nie będę ukrywał, (...)

Ponowna próba odwołania darowizny

Ponowna próba odwołania darowizny

Darowizna została dokonana w lutym 2004 roku. Darowiznę próbowano odwołać w 2007 roku. Sąd apelacyjny postanowił wyrazić zgodę na odwołanie darowizny jednemu z rozwiedzionych małżonków, odrzucając (...)

Wezwanie do próby ugodowej

Wezwanie do próby ugodowej

Otrzymałem wezwanie do próby ugodowej, na czym ona polega? Podstawę wezwania do próby ugodowej stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy cywilne, których charakter na (...)

Umowa na czas zastępstwa pracownika

Umowa na czas zastępstwa pracownika

Jak powinna wyglądać prawidłowo spisana umowa o prace na zastępstwo? Czy czas jej trwania może być ograniczony ściśle określoną datą czy też wydarzeniem, w naszym przypadku - powrotem pracownicy (...)

Nagranie rozmowy telefonicznej

Nagranie rozmowy telefonicznej

Jestem właścicielem lokalu handlowego. Lokal został wynajęty na czas określony pod sklep alkoholowy. Przed upływem okresu najmu najemca w bezpośredniej rozmowie powiedział, że chce zrezygnować (...)

Dokonywanie nagrań rozmowy bez zgody rozmówcy

Dokonywanie nagrań rozmowy bez zgody rozmówcy

Klient (konsument) nagrywa rozmowę telefoniczną z pracownikiem firmy serwisowej bez poinformowania o tym fakcie drugiej strony i otrzymania od niej zgody na rejestrację rozmowy przed rozpoczęciem nagrywania. (...)

Jak powołać świadków?

Jak powołać świadków?

W procesie karnym, w którym jestem oskarżony o czyn z art. 190 par. 1 k.k. chciałbym powołać na świadków sąsiadów. Niestety nie znam ich danych osobowych i zakładam, że nikt ich mi z przyczyn (...)

Monitorowanie posesji przy użyciu kamer

Monitorowanie posesji przy użyciu kamer

Czy monitorowanie/nagrywanie ukrytą kamerą video terenu wokół własnej posiadłości jest legalne? Czy można taki materiał wykorzystać w sądzie w przypadku zarejestrowania działalności przestępczej? (...)

Nagrania magnetofonowe jako dowód

Nagrania magnetofonowe jako dowód

Ma odbyć się sprawa o pozbawienie opieki prawnej obecnego opiekuna prawnego nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun bił chorego, co mogę udowodnić tylko nagraniem magnetofonowym, gdzie potwierdzają (...)

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Jakie warunki muszą być spełnione przy zakładaniu fundacji, której działalność związana byłaby z kultura i sztuką? Na jakich warunkach taka fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? (...)

Założenie klubu sportowego

Założenie klubu sportowego

Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? Co jest przychodem, a co kosztem (...)

Uprawnienia opiekuna na basenie

Uprawnienia opiekuna na basenie

Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Czy aby być opiekunem na basenie grupy dzieci z mojej szkoły muszę mieć skończony kurs instruktora pływania lub ratownika lub być po AWF-ie (ratownik jest (...)

Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, który zmarł pozostawiając (...)

FORUM PRAWNE

Dobry adwokat - Warszawa- Polecam Panią Magdalenę Antoszewską

Dobry adwokat - Warszawa- Polecam Panią Magdalenę Antoszewską Zależało mi na dobrym adwokacie, który jest non-stop dyspozycyjny elektronicznie ponieważ mieszkam poza granicami Polski. Bardzo trudno (...)

Ratunku Kruk ściga PILNE

Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...)

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku Czy ktoś w sprawach rozwodowych korzystał z usług adwokata michalskiego wiesława z Poznania czy to dobry wybór też polecam mecenasa (...)

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

KOSMICZNE ALIMENTY - RATUNKU

KOSMICZNE ALIMENTY - RATUNKU jESTEM PO ROZWODZIE.DO TEJ PORY ZARABIAŁEM NIEZLE ALE NIESTETY DOPADŁA MNIE RECESJA NA RYNKU I MOJE DOCHODY WYNOSZĄ TERAZ 500 ZŁ Z UMOWY O PRACĘ I TO CO MI SIĘ UDA ZAROBIĆ (...)

Stary dworzec PKP w krakowie bedzie kinem?!

Stary dworzec PKP w krakowie bedzie kinem?! W wyniku budowy i powstania nowego podziemnego dworca w czerwcu tego roku stary budnek przetanie byc uzywany. problemem pozostaje jedynie jego nowa funkcja. (...)

Podwyżka alimentów

Podwyżka alimentów Napisałam o podwyżkę alimentów po okresie 5 lat,dziecko ma obecnie 10.Po pierwszej rozprawie ojciec dziecka podważył moje koszty utrzymania dziecka chociaż były one na kwotę (...)

ustalenie widzeń

ustalenie widzeń Dzień dobry, po wyroku ugodowym sąd przyznał mi opiekę nad synem i alimenty, (jestem ojcem) Matka syna przyjeżdża po syna w sobotę 0 15 , odwozi o 15 w niedziele, są to 4 dni (...)

Alimenty na dzieci

Alimenty na dzieci Prosze o rade. Odmowiono mi zabezpieczenia alimentow, poniewaz sad napisal ze mieszkamy razem i nie naleza mi sie alimenty na dzieci. W miedzyczasie wynajelam mieszkanie i zlozylam zazalenie, (...)

film

film Witam Czy można wrzucić na swoją stronę internetową fragment film (około 3 min), czy jest to legalne? Witam Jestem właścicielem baru, chciałbym zorganizować wieczór filmowy. Czy to jest (...)

Film

Film Witam Jeżeli robię stronkę www o filmach to mogę np. robić kadry z filmów i wrzucać je jako zdjęcia na moją stronkę czy to może być nielegalne?

film

film Witam Jestem właścicielem baru, chciałbym zorganizować wieczór filmowy. Czy to jest legalne? Czy muszę posiadać prawa do odtwarzania filmu publicznie?

Pismo od Glass-Brudziński

Pismo od Glass-Brudziński Dobry wieczór. Chciałbym na początku przeprosić, jeżeli napisałem temat w złym dziale. Niemniej bardzo liczę na pomoc ze strony osób znających się na tym bardziej (...)

OSCARY 2011 - WYNIKI !!!

OSCARY 2011 - WYNIKI !!! NAJLEPSZY FILM "Jak zostać królem" REŻYSERIA Tom Hooper - "Jak zostać królem" AKTOR PIERWSZOPLANOWY Colin Firth - \"Jak zostać królem\" AKTORKA PIERWSZOPLANOWA Natalie (...)

zatrudnienie

zatrudnienie Jaka może być forma zatrudnienia dyrektora gminnegi osrodka kultury- instytucja kultury? Czy przy zawarciu kontraktu menadzerskiego urzad gminy jest zwolniony z dotacji na kulturę? Na czym (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

bezpłatna współpraca - jaka umowa

bezpłatna współpraca - jaka umowa Witam, Pracuję w firmie internetowej oferującej produkty online do nauki dla dzieci w wieku szkolnym. Rozpoczęliśmy współpracę z instytucją NGO, pełniącą (...)

Porady prawne