Łatwiejszy zakup sprzętu ochronnego w Polsce oraz jego wywóz i tranzyt na Ukrainę

W związku z wejściem w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o zmianie ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, zmieniły się zasady nabywania sprzętu ochronnego na terytorium RP i wywozu z terytorium RP oraz tranzytu sprzętu ochronnego na terytorium Ukrainy.

Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Zasady obowiązują przez dwa miesiące - od 17 marca do 17 maja 2022 r.

Porady prawne

O jaki sprzęt chodzi?

 • sprzęt opancerzony lub ochronny, konstrukcje oraz ich elementy składowe (płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe), kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała
  (o których mowa w art. 3 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - Dz.U. z 2022 r. poz. 268 i 275)
 • sprzęt ochronny klasyfikowany do kategorii LU13, tj. płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe (wyprodukowane według norm wojskowych lub wymagań wojskowych lub odpowiednie do celów wojskowych; zaprojektowane do ochrony balistycznej dla systemów wojskowych), hełmy (wyprodukowane według norm lub wymagań wojskowych albo porównywalnych norm krajowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich czerepy, podpinki i wkładki wyściełające), pancerze osobiste lub odzież ochronna (i ich elementy składowe),twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych (zapewniające ochronę balistyczną na poziomie III lub wyższą)
  (o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie)

Chcesz nabyć sprzęt ochronny, by pomóc Ukrainie?

Na terytorium RP, w okresie od 17 marca do 17 maja br., nabywanie kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała w celu wywozu na terytorium Ukrainy nie wymaga posiadania koncesji MSWiA. Każdy może nabyć sprzęt ochronny.

Nabycie sprzętu ochronnego może być dokonane po uzyskaniu potwierdzenia oświadczenia końcowego użytkownika od przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak to zrobić?

KROK 1: Uzyskaj potwierdzenie oświadczenia końcowego użytkownika w przedstawicielstwie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenie końcowego użytkownika powinno zawierać:

 1. nazwę i adres kupującego sprzęt (kim jesteś?)
 2. nazwę i adres eksportera (kto eksportuje sprzęt do Ukrainy? - jeśli różni się od kupującego)
 3. nazwę i adres ukraińskiego końcowego użytkownika (dla kogo jest sprzęt? Kto go będzie wykorzystywać?)
 4. nazwę i adres odbiorcy w Ukrainie (jeśli różni się od końcowego użytkownika i działa jako pośrednik)
 5. kraj końcowego wykorzystania - Ukraina
 6. określenie rodzaju i ilości sprzętu ochronnego (co wywozisz? Ile wywozisz?)

Przygotuj dokument zawierający powyższe dane.

Musisz wiedzieć, komu chcesz przekazać sprzęt ochronny w Ukrainie! Udaj się do przedstawicielstwa Ukrainy w Polsce (najlepiej do Ambasady Ukrainy w Warszawie) i poproś o potwierdzenie Twojego dokumentu. Ambasada zweryfikuje zadeklarowane przez Ciebie informacje.

KROK 2: Okaż potwierdzone oświadczenie u sprzedawcy/darczyńcy i nabądź/odbierz sprzęt.

Chcesz wywieźć sprzęt ochronny do Ukrainy?

W okresie 17 marca - 17 maja 2022 r. wywóz z terytorium RP i tranzyt przez terytorium RP sprzętu ochronnego do Ukrainy nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Przed dokonaniem wywozu lub tranzytu sprzętu ochronnego do Ukrainy należy uzyskać oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzone przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłosić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (Minister Rozwoju i Technologii), w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zamiar dokonania wywozu lub tranzytu na terytorium Ukrainy.

Możesz skorzystać z tego samego oświadczenia końcowego użytkownika, które pozyskiwałeś przy okazji nabycia sprzętu ochronnego!

Jak to zrobić?

KROK 3: Zgłoś zamiar wywozu/tranzytu sprzętu ochronnego (przed wywozem lub tranzytem!) do Ministerstwa Rozwoju i Technologii pisemnie (na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa) lub mailowo (na adres: exportUA@mrit.gov.pl).

Uwaga! Jeśli zależy Ci na czasie, skorzystaj z maila i dołącz wypełniony plik zgłoszenia.

Pobierz plik zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu zgłaszającego, adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania (kim jesteś?)
 2. określenie sprzętu ochronnego (co chcesz wywieźć?) i jego ilości (ile chcesz wywieźć?)
 3. oznaczenie końcowego użytkownika (dla kogo jest sprzęt? Kto go będzie wykorzystywać?)

Uwaga! Powyższe informacje powinny się zgadzać z informacjami zadeklarowanymi przez Ciebie w oświadczeniu końcowego użytkownika!

KROK 4: Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym okaż polskim służbom granicznym oświadczenie końcowego użytkownika potwierdzone przez przedstawicielstwo Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Infografika: wywóz sprzętu ochronnego na Ukrainę

Zob. Zgłoszenie


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2022 r. poz. 613)

Źródło: gov.pl/web/rozwoj-technologia

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne