Nowe konsultacje podatkowe

Ministerstwo Finansów od czasu do czasu ogłasza konsultacje podatkowe. Obecnie także prowadzi kilka. Dotyczą one np. nowych struktur JPK_VAT oraz objaśnień podatkowych w zakresie PIT i CIT.

Nowe struktury JPK_VAT - konsultacje podatkowe

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M – tj. plików JPK_VAT dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie. Opinie odnośnie nowych struktur plików można zgłaszać do 16 sierpnia 2019 r. Konsultowane zmiany mają związek z zastąpieniem deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT.

Porady prawne

Struktury JPK_V7K i JPK_V7M zostały opracowane na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, skierowanego równolegle do konsultacji publicznych.

Ewentualne uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej nowych przekształconych plików JPK_VAT w wariancie dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres:sekretariat.pt@mf.gov.pl.

Materiały:

Nowe konsultacje objaśnień podatkowych w zakresie PIT i CIT

Ministerstwo Finansów prowadzi również konsultacje objaśnień podatkowych w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz CIT.

Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie kolejny projekt objaśnień i zaproszenie do jego konsultacji.

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w zakresie:

  1. wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,
  2. opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,
  3. wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,
  4. wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
  5. wyboru sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,
  6. wyboru prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT),
  7. wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).
Materiały:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne