O budownictwie mieszkaniowym

11.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

9 czerwca Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń spotkał się z przedstawicielami środowiska samorządowców, odpowiedzialnych za politykę mieszkaniową na terenie gminy. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Departamentu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury.

Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło omówienia prac nad zmianami legislacyjnymi, mającymi pobudzić rozwój budownictwa mieszkaniowego realizowanego w ramach zadań własnych przez samorządy. Szczególne zainteresowanie budziła kwestia tzw. lustra czynszowego, kwestionowanego zarówno co do zakresu obowiązywania jak i samej idei wprowadzenia.

Wiele pytań dotyczyło także zasad finansowego wspierania budowy lokali socjalnych, a w tym kontekście możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszu dopłat na realizację takiego budownictwa.

Przedstawiciele samorządów pozytywnie ocenili zasady funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego, podkreślając ich stabilizującą rolę w zaspokajaniu potrzeb lokalowych mieszkańców gmin, jednocześnie wskazując na potrzebę dalszych ułatwień prawnych dotyczących ich funkcjonowania.

Kolejnym tematem była polityka czynszowa i kwestie związane z doborem najlepszego modelu ustanawiania opłat za zajmowane lokale. Zwracano uwagę na konieczność utrzymywania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym bez względu na dochody najemców, ale też i na kwestie pomocy mieszkaniowej dla osób najgorzej sytuowanych.

Podsumowując spotkanie Minister Piotr Styczeń wskazał na potrzebę prowadzenia właściwej polityki czynszowej, w ramach której kształtowanie opłat będzie także pochodną dochodów najemców lokali. Podkreślił konieczność aktywności samorządów w obszarze kształtowania mieszkaniowej polityki państwa, gdyż to od nich powinno zależeć rozkładanie akcentów na preferowane formy realizacji budownictwa mieszkaniowego. Zaznaczył też, że docelowo system czynszów mieszkaniowych powinien zostać powiązany z systemem informacji podatkowej, gdyż w ten sposób najłatwiej będzie unikać finansowego wspierania osób niekwalifikujących się do korzystania z obniżonych stawek.

Źrółdło: www.mi.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wynajem mieszkania - koniec umowy

30.4.2019 przez: topguy11

wynajem mieszkanie bez umowy

1.3.2018 przez: kamyczek